Két pecséten múlt?

Fekete Gy. Attila, nol.hu • 2008. május 13.

A Király Palace perre megy

Háromévi alkudozás után a Király Palace Kft. megegyezett a Király utca 15. bérlőivel, hogy kinek mennyit fizet bérleménye elhagyásáért, amikor Erzsébetváros felmondta a 2004-ben megkötött szerződését. A felek ezután beperelték egymást, így nem tudni, mi lesz a komfortos és félkomfortos lakások bérlőivel.

Négy éve adta el Erzsébetváros önkormányzata a Király utca 15-ös számú házat a Király Palace Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft.-nek 547 millió 350 ezer forintért. Ezenfelül a cégnek kellett gondoskodnia a lakások és üzlethelyiségek kiürítéséről, a „lelépés feltételeiről”.
 
 Lépcsőház
A lerobbant házban egy komfort nélküli lakásért 30 milliónál is többet adna a beruházó

Kép: Bánhalmi János

Az önkormányzat határozata értelmében a cég csak vételi jogot szerzett, a tulajdonjog mindaddig az övék marad, amíg a vevő egyenként meg nem állapodik a ház bérlőivel a kiköltözésről, azt okiratba nem foglalta, és jóváhagyásra be nem mutatta az önkormányzatnak. Az Erzsébetváros és a Király Palace közt létrejött szerződés értelmében az önkormányzat csak azután adta volna birtokba az épületet, amikor a cég valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Az adásvételi szerződés három évet adott a Király Palace-nak, hogy megegyezzen a lakókkal; a határidő – ha a céggel még meg nem állapodott lakók többsége indokoltnak tartja és kéri – hat hónappal meghosszabbítható. 2007. május 21-én a Király Palace élt e lehetőséggel, azonban a módosított szerződést a felek csak november 30-án írták alá. Az időhúzásért Nagy György, a Király Palace ügyvezető igazgatója az önkormányzatot, Erzsébetváros polgármestere, Hunvald György a céget tette felelőssé.

Valamennyi bérlővel sikerült a módosított határidőig, 2007. december 31-ig megállapodni – szögezte le Nagy György. – Két kivétellel valamennyi megállapodást közjegyzői okiratba foglaltuk. December 20-án az önkormányzat gazdasági bizottsága jóváhagyta a lakókkal kötött egyezséget.

A teljes felújításra szoruló házban egy 103 négyzetméteres, komfort nélküli, első emeleti lakásért valamivel több mint 30 milliót, egy félkomfortos, 26 négyzetméteres lakásért 5,6 milliót fizetett volna a Király Palace.

Január 22-én kelt levelében Hunvald György arról tájékoztatta a kft. ügyvezetőjét, hogy az önkormányzat január 18-án elfogadott határozatával elállt a céggel 2004-ben aláírt szerződéstől, mivel „az épület bérlőinek kihelyezése tárgyában a megállapodások a meghoszszabbított határidőig sem kerültek megkötésre”.

A Király Palace a Fővárosi Bírósághoz fordult, és a szerződésbontás érvénytelenségének a kimondását kérte. Perel az önkormányzat is: Erzsébetváros a széljegyet szeretné töröltetni a bírósággal a ház tulajdoni lapjáról.

Több épületet is értékesítettünk hasonló konstrukcióban, a beruházóknak mindenütt sikerült határidőre megállapodniuk a bérlőkkel – bocsátotta előre Hunvald György, aki szerint a Király Palace saját, időhúzó taktikájának az áldozata. Hunvald nem bocsátkozott találgatásokba arról, mi célja lehetett volna az időhúzással a cégnek, az önkormányzatnál azonban esetleges fizetési nehézségekről suttognak.

Nagy György visszautasítja az efféle találgatásokat. Szerinte határidőre teljesítették a vállalást. Elismeri, hogy két megállapodást a közjegyző még nem hitelesített, de az egyezség megköttetett.

– Elképesztőnek tartom, hogy a kerület négy év után – a határidőre megkötött, írásba foglalt megállapodások ellenére – két közjegyzői bélyegző hiányára hivatkozva lépjen vissza egy összességében milliárdos ügylettől csak azért, mert két szerződést nem záradékolt a közjegyző – mondta Nagy György.

Hunvald György ezzel szemben úgy érvelt, hogy a 2004-ben aláírt szerződés e kérdésben egyértelmű: ha nem sikerül határidőre megállapodni a bérlőkkel, a felek visszaléphetnek. Az önkormányzat élt ezzel.

– Amikor rugalmasan kezeltük a szerződéseinket, s tudomásul vettük, hogy az élet olykor előre nem látható akadályokat gördíthet a beruházók elé, ingatlanpanamával vádoltak meg – emlékeztetett a polgármester. – Most meg azt róják fel nekünk, hogy betartatjuk a szerződésben foglaltakat? A Király Palace pontosan tudta, hogy csak akkor érvényes a bérlőkkel kötött megállapodása, ha azt a közjegyző ellenjegyezte. Mivel ez nem minden esetben történt meg, s talán nem véletlenül, azt gondolom, nincs miről tovább beszélni.

Miután a felek kölcsönösen a bíróságtól kérték álláspontjuk megerősítését, könnyen megtörténhet, hogy a Király utca 15. bérlői még éveket várhatnak, amíg egy befektető kifizeti őket.