Holokauszt Emlékév

A holokauszthoz és a történelmi traumákhoz fűződő viszony a történészeket, irodalmárokat, művészetkritikusokat hosszú időn keresztül megosztotta. A holokausztot körülvevő „tabuerdőket” az utóbbi évtized(ek)ben egyre inkább kiírtja az a gondolkodásmód, amely nemcsak az áldozatiság, de a bűnösség oldaláról is megközelíti az érintettek viszonyát és gondolkodásmódját a II. világháború eseményeihez fűződően. Az identitás, trauma és emlékezet a 20. század második fele és a 21. század humán tudományainak sarokpontjai, amelyek a tudomány szűken értelmezett keretein túllépve, a közéletben, ideológiákban és mindennapi politikában is fontos szerepet kapnak. A kérdés az, hogy az emlékévek magától értetődő, szinte kötelező érvényű eseményein túl és azokra reflektálva hogyan él(het)nek tovább az 1944-es év magyarországi és általában véve a holokauszt történései. Ahogyan kérdés lehet az is, hogyan hat ma, ennyi évtized távlatából a holokauszt a tudományos élet, a művészet, az oktatás és a közélet alakulására.

Helyszín: Holokauszt Emlékközpont
Időpont: 2015. február 12., csütörtök

Program

Délelőtt

10.00-10.30 Nyitó előadások

Antal Nikolett – Fiatal Írók Szövetsége
Ungvári Tamás – Holokauszt Emlékközpont

10.30-12.10 – 1. szekció

Az azonosulás nehézségei. Holokauszt és kortárs művészeti reflexiók –Turai Hedvig, művészettörténész, művészetkritikus, International Business School

Az auschwitzi gyors – Királyhegyi Pál holokauszt-emlékirata(i) – Kisantal Tamás, irodalomtörténész, Pécsi Tudományegyetem

Egy holokauszt-kiállítás –Timár Katalin, művészettörténész, Pécsi Tudományegyetem, Ludwig Múzeum

A metaforikus zsidó a magyar színházban – Herczog Noémi, kritikus, JAK

Délután

13.30-14.30 – 2. szekció

„Jó, hát akkor itt fogunk élni”. Identitás és emlékezetpolitika György Péter Apám helyett című könyvében – Hermann Veronika, irodalomtörténész, ELTE, Néprajzi Múzeum

Antiszemitizmus a protestáns folyóiratokban – Mészáros Márton, irodalomtörténész, Károli Gáspár Református Egyetem, FISZ

A sors és a sorstalanság: Márai, Kertész, a Holocaust és az emberi állapot – Muszatics Péter, doktorandusz, SzFE, a CineClassics kurátora

14.30-15.20 – 3. szekció

Bemutatkozik az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár és a Trauma – tér – terápia című kiállítás – Dombi Gábor (ötletgazda), Keleti Éva (Zsidó Erzsébetváros Klub), Jáki Mónika (főrendező), Bársony István (a kiállítása kurátora)

Kik éltek itt? – Bemutatkozik az ÓVÁS! Egyesület – Egri Orsolya, alelnök, a Tranzit Art Café vezetője

15.20-17.20 – 4. szekció

Kerekasztal-beszélgetések
1. – A Holokauszt Emlékév a magyar sajtóban, avagy hol tartunk most? – Stumpf András, Heti Válasz és Vári György, Népszabadság. A beszélgetést vezeti: Veiszer Alinda
2. – A FISZ programjairól a Holokauszt Emlékévben (Mi közöd hozzá? – kisfilmek és a középiskolai oktatási program) – Antal Nikolett, Borbáth Péter, Csepregi János, Lakatos István, Mészáros Márton, Szekeres Nikoletta. A beszélgetést vezeti: Varga Betti

FISZ Holokauszt Konferencia plakát