Az ÓVÁS! Közhasznú Egyesületről és tevékenységéről


Az ÓVÁS! Közhasznú Egyesület 2004-ben a régi pesti zsidónegyed múltjának és épületeinek, hagyományainak és lakóinak megőrzéséért, védelméért alakult. A 2002 óta UNESCO védelem alatt álló negyedben paradox módon éppen a nemzetközi védelem alávétel évében, 2002-ben indult meg a lakók kiköltöztetése, az épületek bontása, a múlt emlékeinek eltüntetése.
Az itteni közel kétszáz éves múlt, az üldöztetés, a gettó és a holokauszt évei után ismét veszélybe került. Ezt felismerve először az ÓVÁS! Egyesület hívta fel a figyelmet az akkor elhagyatott, sokak által bontásra szánt zsidó negyed kivételes értékeire, védettsége ellenére valóságos védelmének szinte teljes hiányára.
Az ÓVÁS! Egyesület tagjai és támogatói: építészek, várostervezők, szociológusok, közgazdászok, történészek, filmesek, fotósok, írók, újságírók, egyetemi hallgatók.

Első nyilvános akciónk a volt “Ezüstműves” (Holló utca 11.) bontása ellen

A civil kezdeményezés első akciója 2004 júniusában egy e-mail útján terjesztett felhívás volt, melyben a régi pesti zsidónegyed épületeinek lebontása ellen tiltakozott. A felhíváshoz közel kétezren csatlakoztak, nyomatékot adva a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökének címzett levélnek, melyben a súlyosan veszélyeztetett terület és épületek ideiglenes, majd végleges műemléki védelem alá helyezését kérte. Ezzel párhuzamosan a civil egyesület minden lehető eszközt és alkalmat felhasznált a közvélemény figyelmének felkeltésére. Tüntetést, sajtótájékoztatót, fotókiállítást, filmbemutatót, nemzetközi konferenciákat és körsétákat szervezett, kiadványokat készített. Körsétáin sokan ismerhették meg azokat az utcákat, tereket, épületeket, melyek a magyarországi zsidóság történelmének jelentős helyszínei voltak, és amelyek a legszebb, de a legszomorúbb korszakokra is emlékeztetnek.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke az ÓVÁS! fellépése nyomán 2005-től műemléki területi védelmet (MJT) biztosított a régi pesti zsidónegyednek. Ennek hatására húsz olyan épület menekült meg, ami e nélkül a fellépés nélkül bontásra került volna.

A konferenciák, kiadványok, akciók nemcsak a hazai, de a nemzetközi figyelmet is felkeltették. Szoros kapcsolat alakult ki több külföldi civil szervezettel, köztük is első helyen a Mardis hongrois de Paris és az Association Paris Historique franciaországi szervezetekkel. 2006-ban felismerve, hogy a területi védelem és az egyedi védelmek ellenére változatlanul folytatódik a negyed tönkretétele, az ÓVÁS! Egyesület ismertette a veszélyes helyzetet az UNESCO Világörökség Bizottságával, akik 2007-ben (majd 2013-ban, legutóbb pedig 2018-ban) szakértői missziót küldtek a negyedben zajló események kivizsgálására.

2008–2009 során az ÓVÁS! – az egyesület tagjai és külső szakértők segítségével – elkészítette az u.n. Alternatív Tervet, hogy bemutassa azokat a lehetőségeket, melyek a zsidónegyed hagyományainak megőrzése mellett a negyed megújulását is jelenthetnék. A tervet „Alternatív gondolatok a zsidónegyedről” címen 2009 áprilisában kiállítás keretében a Centrális Galériában mutatta be.

Az Egyesület 2010-ben elérte, hogy a 2006-ban brutálisan lebontott utolsó épen megmaradt gettófalat a Király utca 15. szám alatti lakóház hátsó udvarán visszaépítsék. Ekkor az Egyesület a gettó halottainak emlékére – a falra és a ház homlokzatára – háromnyelvű (magyar, héber, angol) emléktáblát helyezett el. A tábla avatását megtisztelte jelenlétével az izraeli és a svéd nagykövet is. A hely azóta turisták által látogatott emlékhellyé vált.

Látva a védendő gettófalak veszélyeztetettségét az Egyesület feltérképezte, végigfotózta és térképre helyezte a gettó határvonalán elhelyezkedő falakat és a fényképekből 2012 júniusában „Gettófalak” címmel fotókiállítást rendezett a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. Ennek keretében konferenciát rendezett az emlékezés szükségességéről, jelentőségéről. A kiállítást a Magyarországi Holokauszt Emlékév alkalmából 2014 áprilisára meghívták a Párizsi Magyar Intézetbe.

2013-ban az ÓVÁS! tagjai a VII. kerületi önkormányzat felkérésére Ami látható, és ami láthatatlan címmel könyvet készítettek az Erzsébetváros zsidó örökségéről. Ebben arra törekedtek, hogy bemutassák mindazt, amivel a zsidó közösség az évtizedek során hozzájárult a kerület gazdasági, kereskedelmi, kulturális életéhez és építészeti arculatának kialakításához, nagyvárosiassá válásához.

2014 februárjában a Párizsi Magyar Intézet igazgatója egy három napos rendezvénysorozatra hívta meg az ÓVÁS! Egyesületet. A rendezvénysorozat részeként az ÓVÁS! tagjai által készített, a régi pesti zsidónegyed életéről szóló fotókiállítás és dokumentumfilmek bemutatására került sor. A rendezvénysorozat kerekasztal konferenciával zárult az ÓVÁS! Egyesület és francia civil szervezetek vezetőinek részvételével. A zsidónegyedről készült fotókiállítás ezt követően „Itt és most” címen, Budapesten, a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában is több hónapig látható volt.

Az Egyesület legnagyobb és hosszútávra szóló programja a 2014-ben elkezdett, azóta folyamatosan bővülő kutatás, mely a zsidó részvételről szól Budapest világvárossá válásában 1844 és 1944 között. A pillanatnyilag elsősorban a Terézvárosról és Erzsébetvárosról szóló kutatás eredményeit a Kik éltek, kik építettek itt? című weboldalon mutatjuk be, amely minden érdeklődő számára megtekinthető (www.lathatatlan.ovas.hu)
Terveink szerint a kutatást további városrészekre is kiterjesztjük (például: Lipótváros, Újlipótváros). Ehhez a kutatáshoz kapcsolódott az a nemzetközi konferencia, melyet az ÓVÁS! rendezett 2017. február 23-án a FUGA építészeti központban Zsidó részvétel az európai nagyvárosok kialakulásában címen és az ezt követő kiállítás a weboldalon szereplő épületekről.

Az ÓVÁS! Egyesület több mint 10 éves tevékenységét elsősorban tagjainak igen jelentős mértékű önkéntes munkája tette lehetővé. Csak a civil szervezet működéséhez feltétlenül szükséges állami támogatásban részesült (könyvelési díj, honlap fenntartási költség, bankköltség stb.). Kiállításait, programjait pályázati pénzek elnyerésével (például: NKA, MAZSÖK, MAZSIHISZ, Budapest Bank Budapestért Alapítvány, Norvég Civil Alap) és a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásával tudta megvalósítani. Nem rendelkezik alkalmazottal, irodával, telefonnal.

2018. március

ÓVÁS! Egyesület

Elérhetőségek:
E-mail cím: ovasegyesulet@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/209068219608098/
Honlap: www.ovas.hu

Kérjük támogassa adója 1%-ával az ÓVÁS! Közhasznú Egyesület munkáját!
Adószám: 18116485-1-41

Egy hozzászólás

Hozzászólások letiltva.