Bemutatkozunk

Az ÓVÁS! Egyesület 2004. évi megalakulása óta foglalkozik az UNESCO által is védett Régi Pesti Zsidónegyed értékeinek bemutatásával és védelmével szóban, írásban, fotózással, filmek és kiadványok készítésével, demonstrációkkal.

Első nyilvános akciónk, amikor a képen látható csoport az utcán fejezte ki egyet nem értését a Holló u. 11. alatti, valamikori “Ezüstműves” ház lebontásával

Letter to the Poolstraße Temple Initiative

Dear Friends and Colleagues, 

We, the members of ÓVÁS! Association in Budapest, Hungary, fully support your initiative to preserve the remains of the Jewish Reform Synagogue in Hamburg and join your international appeal. Since 2004 we have led and are leading a similar fight for preserving the Old Jewish Quarter of Budapest, threatened by careless handling, sell-outs and demolitions. We believe that, as the Holocaust and the Second World War have destroyed the Jewish population of Germany and Hungary, it is the duty of the municipal, the national and the international communities to preserve whatever has remained from the once spectacular Jewish contribution to the landscape of the European metropolises. It is important to preserve not only buildings that are standing and functioning but also places of memory. When these are wiped out, remembrance will also gradually be fading away, which could be considered the completion of the Shoah.

The remnants of the Poolstraße Temple in Hamburg, built by one of the world’s first Reform Jewish congregations, inaugurated on 5 September 1844, almost precisely fifteen years before the great Reform Synagogue of Pest in Dohány utca which was inaugurated on 6 September 1859, definitely form a place of memory of utmost significance.

Thus we wholeheartedly join the call for the City of Hamburg to preserve and make permanently accessible the remains of the New Israelite Temple in Poolstraße as well as the original Temple site.

ÓVÁS! Association 

 • Anna Perczel, President, architect-urbanist
 • Lajos Diósi, physicist
 • Orsolya Egri, historian
 • Orsolya Federits, advocate
 • Martin Fejér, photographer, journalist, translator
 • Katalin Gyárfás, program advisor, Zachor Foundation for Social Remembrance
 • Gabriella Horn, journalist (www.atlatszo.hu)
 • István Jávor, photographer
 • János Ladányi, sociologist, professor emeritus
 • Judit Lakner, historian
 • István Perczel, historian, Professor at Central European University, Budapest-Vienna
 • Catherine Szanto, landscape architect, assistant professor ENSA Paris-La Vilette
 • Dóri Szegő, sociologist, human rights defender
 • Lukács Vértes, web developer

E-mail: ovasegyesulet@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/209068219608098/
website: www.ovas.hu

ÓVÁS! 1%

Barátaink, támogatóink!

Az ÓVÁS! Egyesület 2004. óta foglalkozik a Régi Pesti Zsidónegyed értékeinek feltárásával, védelmével, hazai és nemzetközi megismertetésével séták, kiállítások, kiadványok, nemzetközi konferenciák segítségével. Az elmúlt tíz év alatt a negyed szinte a teljes ismeretlenségből az egyik legismertebb, leglátogatottabb budapesti városrésszé vált, veszélyeztetettsége azonban nem szűnt meg.
Kérünk benneteket, hogy adótok 1%­-ának felajánlásával járuljatok hozzá terveink megvalósításához, többek között a Király utca 15. szám alatti Gettó emlékhely kertészeti rendezéséhez és a Kik éltek, kik építettek itt? című kutatásunk folytatásához, valamint a hozzátartozó weboldal továbbfejlesztéséhez!
(lásd: lathatatlan.ovas.hu).

Köszönjük!

Adószámunk: 18116485­1­41

Az ÓVÁS! Közhasznú Egyesületről és tevékenységéről


Az ÓVÁS! Közhasznú Egyesület 2004-ben a régi pesti zsidónegyed múltjának és épületeinek, hagyományainak és lakóinak megőrzéséért, védelméért alakult. A 2002 óta UNESCO védelem alatt álló negyedben paradox módon éppen a nemzetközi védelem alávétel évében, 2002-ben indult meg a lakók kiköltöztetése, az épületek bontása, a múlt emlékeinek eltüntetése.
Az itteni közel kétszáz éves múlt, az üldöztetés, a gettó és a holokauszt évei után ismét veszélybe került. Ezt felismerve először az ÓVÁS! Egyesület hívta fel a figyelmet az akkor elhagyatott, sokak által bontásra szánt zsidó negyed kivételes értékeire, védettsége ellenére valóságos védelmének szinte teljes hiányára.
Az ÓVÁS! Egyesület tagjai és támogatói: építészek, várostervezők, szociológusok, közgazdászok, történészek, filmesek, fotósok, írók, újságírók, egyetemi hallgatók.

Első nyilvános akciónk a volt “Ezüstműves” (Holló utca 11.) bontása ellen

A civil kezdeményezés első akciója 2004 júniusában egy e-mail útján terjesztett felhívás volt, melyben a régi pesti zsidónegyed épületeinek lebontása ellen tiltakozott. A felhíváshoz közel kétezren csatlakoztak, nyomatékot adva a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökének címzett levélnek, melyben a súlyosan veszélyeztetett terület és épületek ideiglenes, majd végleges műemléki védelem alá helyezését kérte. Ezzel párhuzamosan a civil egyesület minden lehető eszközt és alkalmat felhasznált a közvélemény figyelmének felkeltésére. Tüntetést, sajtótájékoztatót, fotókiállítást, filmbemutatót, nemzetközi konferenciákat és körsétákat szervezett, kiadványokat készített. Körsétáin sokan ismerhették meg azokat az utcákat, tereket, épületeket, melyek a magyarországi zsidóság történelmének jelentős helyszínei voltak, és amelyek a legszebb, de a legszomorúbb korszakokra is emlékeztetnek.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke az ÓVÁS! fellépése nyomán 2005-től műemléki területi védelmet (MJT) biztosított a régi pesti zsidónegyednek. Ennek hatására húsz olyan épület menekült meg, ami e nélkül a fellépés nélkül bontásra került volna.

A konferenciák, kiadványok, akciók nemcsak a hazai, de a nemzetközi figyelmet is felkeltették. Szoros kapcsolat alakult ki több külföldi civil szervezettel, köztük is első helyen a Mardis hongrois de Paris és az Association Paris Historique franciaországi szervezetekkel. 2006-ban felismerve, hogy a területi védelem és az egyedi védelmek ellenére változatlanul folytatódik a negyed tönkretétele, az ÓVÁS! Egyesület ismertette a veszélyes helyzetet az UNESCO Világörökség Bizottságával, akik 2007-ben (majd 2013-ban, legutóbb pedig 2018-ban) szakértői missziót küldtek a negyedben zajló események kivizsgálására.

2008–2009 során az ÓVÁS! – az egyesület tagjai és külső szakértők segítségével – elkészítette az u.n. Alternatív Tervet, hogy bemutassa azokat a lehetőségeket, melyek a zsidónegyed hagyományainak megőrzése mellett a negyed megújulását is jelenthetnék. A tervet „Alternatív gondolatok a zsidónegyedről” címen 2009 áprilisában kiállítás keretében a Centrális Galériában mutatta be.

Az Egyesület 2010-ben elérte, hogy a 2006-ban brutálisan lebontott utolsó épen megmaradt gettófalat a Király utca 15. szám alatti lakóház hátsó udvarán visszaépítsék. Ekkor az Egyesület a gettó halottainak emlékére – a falra és a ház homlokzatára – háromnyelvű (magyar, héber, angol) emléktáblát helyezett el. A tábla avatását megtisztelte jelenlétével az izraeli és a svéd nagykövet is. A hely azóta turisták által látogatott emlékhellyé vált.

Látva a védendő gettófalak veszélyeztetettségét az Egyesület feltérképezte, végigfotózta és térképre helyezte a gettó határvonalán elhelyezkedő falakat és a fényképekből 2012 júniusában „Gettófalak” címmel fotókiállítást rendezett a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. Ennek keretében konferenciát rendezett az emlékezés szükségességéről, jelentőségéről. A kiállítást a Magyarországi Holokauszt Emlékév alkalmából 2014 áprilisára meghívták a Párizsi Magyar Intézetbe.

2013-ban az ÓVÁS! tagjai a VII. kerületi önkormányzat felkérésére Ami látható, és ami láthatatlan címmel könyvet készítettek az Erzsébetváros zsidó örökségéről. Ebben arra törekedtek, hogy bemutassák mindazt, amivel a zsidó közösség az évtizedek során hozzájárult a kerület gazdasági, kereskedelmi, kulturális életéhez és építészeti arculatának kialakításához, nagyvárosiassá válásához.

2014 februárjában a Párizsi Magyar Intézet igazgatója egy három napos rendezvénysorozatra hívta meg az ÓVÁS! Egyesületet. A rendezvénysorozat részeként az ÓVÁS! tagjai által készített, a régi pesti zsidónegyed életéről szóló fotókiállítás és dokumentumfilmek bemutatására került sor. A rendezvénysorozat kerekasztal konferenciával zárult az ÓVÁS! Egyesület és francia civil szervezetek vezetőinek részvételével. A zsidónegyedről készült fotókiállítás ezt követően „Itt és most” címen, Budapesten, a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában is több hónapig látható volt.

Az Egyesület legnagyobb és hosszútávra szóló programja a 2014-ben elkezdett, azóta folyamatosan bővülő kutatás, mely a zsidó részvételről szól Budapest világvárossá válásában 1844 és 1944 között. A pillanatnyilag elsősorban a Terézvárosról és Erzsébetvárosról szóló kutatás eredményeit a Kik éltek, kik építettek itt? című weboldalon mutatjuk be, amely minden érdeklődő számára megtekinthető (www.lathatatlan.ovas.hu)
Terveink szerint a kutatást további városrészekre is kiterjesztjük (például: Lipótváros, Újlipótváros). Ehhez a kutatáshoz kapcsolódott az a nemzetközi konferencia, melyet az ÓVÁS! rendezett 2017. február 23-án a FUGA építészeti központban Zsidó részvétel az európai nagyvárosok kialakulásában címen és az ezt követő kiállítás a weboldalon szereplő épületekről.

Az ÓVÁS! Egyesület több mint 10 éves tevékenységét elsősorban tagjainak igen jelentős mértékű önkéntes munkája tette lehetővé. Csak a civil szervezet működéséhez feltétlenül szükséges állami támogatásban részesült (könyvelési díj, honlap fenntartási költség, bankköltség stb.). Kiállításait, programjait pályázati pénzek elnyerésével (például: NKA, MAZSÖK, MAZSIHISZ, Budapest Bank Budapestért Alapítvány, Norvég Civil Alap) és a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásával tudta megvalósítani. Nem rendelkezik alkalmazottal, irodával, telefonnal.

2018. március

ÓVÁS! Egyesület

Elérhetőségek:
E-mail cím: ovasegyesulet@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/209068219608098/
Honlap: www.ovas.hu

Kérjük támogassa adója 1%-ával az ÓVÁS! Közhasznú Egyesület munkáját!
Adószám: 18116485-1-41

Kik éltek, kik építettek itt? Zsidó részvétel Budapest világvárossá válásában

Budapest világvárossá válását szellemi, kulturális, gazdasági és építészeti téren is igen nagymértékben a XIX. század során megerősödő zsidó polgárság segítette elő.
A zsidók szerepét a főváros fejlődésében, a zsidó részvételt sokan és sokféle módon tárgyalták, a témának komoly irodalma van. A „Kik éltek, kik építettek itt?” címen indított program újdonsága az, hogy épületek, építtetőik, tervezőik és lakóik megjelenítésével egy weboldalon mutatjuk be, mivel járult hozzá a főváros arculatához zsidó lakossága. Ez a hozzájárulás különösen a pesti oldalon volt feltűnő, de Budán, Óbudán is érzékelhető, legjelentősebb azonban az Erzsébetvárosban, a Terézvárosban, a Lipótvárosban és még koncentráltabb az Újlipótvárosban. Ezek a városrészek azok, ahol a zsidó jelenlét a II. világháború előtt a legjelentősebb volt.

A projekt weboldala: http://lathatatlan.ovas.hu