Az ÓVÁS! egyesület búcsúja Ladányi Jánostól

Ladányi János közel két évtizeden át volt társunk a zsidónegyed megmentéséért folytatott küzdelmeinkben. Azt a fajta szakmaiságot képviselte – jóbarátjával, a nem rég elveszített Perczel Annával, az ÓVÁS elnökével együtt –, amely egységként kezeli az épületeket és a városnegyed lakóit. Jánosnak nem volt térkép e táj. Az épületek szépségén túl szociológusként és érző emberként az ott lakó fiatal párokat, idős embereket is látta, akiket kiszorított a „buldózeres városrehabilitáció”. Ezt a kifejezést János nevéhez kötjük, mellyel jól érthetővé tette az ügyet, amiért az ÓVÁS! küzdött. János kutatói munkásságában a kitaszított emberekkel, a rendszerváltás veszteseivel vállalt közösséget. Makacsul és állhatatosan merült el a társadalom peremén élő emberek sorshelyzeteiben, hogy megértse és megértesse őket, problémáikat. Egyik megrázó könyve már címében is állásfoglalás: Leselejtezettek.

János az általa képviselt témák intellektuális megközelítésében és az azokért való érzelmi elköteleződésben is különlegesen egyedi volt. Elméleti munkáján túl a számára fontos ügyekben ki is állt, és rengeteget tett fizikai jelenlétével és alapos szakmai indoklásaival – mindkettőenk súlya volt. A zsidónegyed tönkretétele elleni akciókban a siker elérése érdekében minden követ megmozgatott. Ha kellett, barátokat mozgósított, politikusokkal, döntéshozókkal tárgyalt. Így valósulhatott meg 2010-ben a Király utca 15.  udvarán álló egykori gettófal rekonstrukciója, így került rá és az épület homlokzatára is emléktábla.

Csodálatos eseményeket is szervezett: egyik fontos emlékünk a még felújítás előtti Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában tartott hangverseny. Ahogy szubjektív önéletrajza, a Hanyatló Világok címe is sejteti, tette mindezt egy olyan világban, amelyben nem csak az általa kutatott közösségek hanyatlanak, hanem a számára fontos értékek is. Okos, egyedi humorral fűszerezett iránymutatásaira, sokszor éles, a problémák mélyére mutató megjegyzéseire mindig emlékezni fogunk. Az ÓVÁS! keretében Perczel Anna utolsó kutatása, a „Kik éltek, kik építettek itt?” projekt Jánossal együtt azt kutatta, hogyan és mennyire járult hozzá Budapest zsidó lakossága a város fejlődéséhez, világvárossá válásához – az épületek, azok építtetői és lakói szempontjából. János kutatását a betegsége miatt már nem tudta befejezni. Az, amit elvégzett, így is felbecsülhetetlen érték. Nehéz búcsút venni Jánostól, egyesületünk egyik alapítótársától. Emléke legyen áldott!

Az ÓVÁS! Egyesület közössége