A Szindikátus és a Védegylet állásfoglalása

A Futurbia budapesti részvételi várostervezésről

A Studio Metropolitana Budapest olyan hatalmi szempontokat akar a közösségi tervezés szlogenje alatt érvényesíteni a Budapestet tervező Futurbiával, amelyek megfelelnek a cég tulajdonosának (Fővárosi Önkormányzat), valamint az egyes kerületi önkormányzatoknak, ám egyáltalán nem felelnek meg a részvételi folyamatba bevont lakosok és szervezetek vágyainak, elképzeléseinek, kívánságainak.

Átverés a Futurbia

– állásfoglalás a Futurbia budapesti részvételi várostervezésről –

Sajtóközlemény, Budapest, 2008. május 22. – Szindikátus, Védegylet

2007 őszén a Studio Metropolitana Kht. Futurbia címmel párbeszéd-fórumot hirdetett annak érdekében, hogy a városlakók is beleszólást kaphassanak Budapest fejlesztési tervébe. Számos civil szervezet kapott meghívást erre a részvételi tervezésre. A civilek mellett – de külön csoportban – egyéb körök is együttműködnek a folyamatban, képviseltetik magukat építészek, fejlesztők, beruházók és művészek is. A program első és második közös tervezési megbeszélése már megtörtént, ezek tapasztalatait összegezzük az alábbiakban.

Minden eddigi tapasztalatunk azt igazolja, hogy a Studio Metropolitana Budapest által vezetett társadalmi részvételen alapuló programok, így a Futurbia, Budapest középtávú fejlesztési stratégiája (studiometropolitana.hu/futurbia) és a kerületi IVS-ek (integrált városfejlesztési stratégia), egyetlen célt szolgálnak: a civil szervezetek által is legitimmé tenni az önkormányzatok, tervezők és fejlesztők már létező elképzeléseit.

A Studio Metropolitana Budapest társadalmi részvételi gyakorlata nem szolgálja azt a végeredményt, ami a módszer alkalmazásával elvárható lenne. A részvételi tervezés alapelveivel ellentétes módon vezetett gyakorlatok során a résztvevők véleményét és hozzászólásait önkényesen, a saját eredeti elképzelésüknek alárendelve vették csak figyelembe a beszélgetések lebonyolítói. A hozzászólásokat, véleményeket egyáltalán nem vagy csak szelektáltan jegyzetelték, s így valószínű, hogy a végső eredmény nem tükrözi a résztvevők valódi álláspontját. Ez a hozzáállás arra enged következtetni, hogy a részvételi tervezések elsődleges célja az volt, hogy a lakosság érdekeit reprezentáló civilekkel előre kialakított városfejlesztési koncepciókat fogadtassanak el. Ezek a koncepciók ráadásul sok esetben olyan elveket képviselnek, amelyeket a világ több, sikeresnek számító városaiban már több mint egy évtizede felülbíráltak, elvetettek. Ilyenek például a lakosságcserére épülő területfejlesztési koncepciók, az elit negyedek kialakítását célzó törekvések, a forgalomcsillapítás helyett forgalom generálását előidéző mélygarázs-tervek. A Studio Metropolitana Budapest által képviselt elképzelések között nem szerepelnek viszont a helyi lakosok érdekeit jelentő felszíni fejlesztések, a közösségi terek kialakítása, az alternatív és integrált közlekedési koncepciók kidolgozása. Ahogy nem szerepelnek a szociális intézmények fejlesztéséről szóló tervek sem.

A fenti következtetést erősíti a monitoring, az ellenőrzés lehetőségének teljes hiánya. A találkozók végeredményéről nem készülnek összefoglaló anyagok. A többszöri kérés után létrehozott levelezőlistára az utolsó Futurbia találkozó anyagát például csak többszöri kérésre küldték ki a szervezők, ám ekkor kiderült, hogy a kiküldött anyag nem a találkozó végeredményét tükrözi, hanem az SM eredeti elképzeléseit. Újabb kérésre kaptuk csak meg a kiegészített változatot, de a szervezők még akkor sem küldték el a találkozó alatt készült összes jegyzetet.

Mindent összevetve: a Studio Metropolitana Budapest olyan hatalmi szempontokat akar a közösségi tervezés szlogenje alatt érvényesíteni, amelyek megfelelnek a cég tulajdonosának (Fővárosi Önkormányzat), valamint más megrendelőinek, vagyis az egyes kerületi önkormányzatoknak, ám egyáltalán nem felelnek meg a részvételi folyamatba bevont szervezetek és lakosok vágyainak, elképzeléseinek, kívánságainak. A fent leírtak miatt a Futurbia legutóbbi eseményén már nem voltunk ott, a Studio Metropolitana Budapest további megbeszélésein és programjain pedig semmi értelme részt vennünk. Nem vállalhatjuk azt, hogy egyszer azt vesszük észre, hogy elképzeléseinknek, törekvéseinknek ellentmondó fejlesztési koncepciók meghirdetésekor, rosszabb esetben megvalósításakor ott szerepelnek neveink, mint az egyeztetésben szerepet vállaló, egyetértő civil szervezetek.

Ezzel egy időben meghirdetjük saját programunkat, ahol budapesti civil szervezetekkel és a téma iránt érdeklődőkkel közösen értékeljük a város helyzetét, a változtatások lehetőségeit, majd szakértőink segítségével valódi társadalmi részvételi módszerekkel készítünk alternatív terveket Budapest élhetőbbé tétele érdekében.

Várjuk az érdeklődők jelentkezését!

Dellamaistra Mario
Szindikátus Egyesület
web: www.szindikatus.org
e-mail: szindikatus@szindikatus.org

Pataki György
Védegylet
web: www.vedegylet.hu
e-mail: gyorgy.pataki@uni-corvinus.hu