Csendes tisztelgés

Csendes tisztelgés Konrád György előtt az ÓVÁS! első kiadványának írt előszavával (2004)

Alapítótársunk

Okosan, higgadtan, csodálatra méltó tömörséggel és szépséggel… – se addig, se azóta, soha senki nem fogalmazta meg ilyen gyönyörűen a régi pesti zsidónegyed jelentését és jelentőségét, mint Konrád György Csendes tisztelgés című, 15 soros írásában. Jó szívvel teljesítette kérésünket, amikor 2004 nyarán azzal fordultunk hozzá, írjon bevezetőt ahhoz a kis ismeretterjesztő füzethez, amit a negyedben vezetett sétáinkhoz osztogattunk. Konrád György alapítótársunk volt: már legelső, 2004 júniusában kelt felhívásunk alatt is ott olvasható aláírása, amikor egyesületünk még meg sem alakult, hanem mint ÓVÁS! civil kezdeményezés működtünk. Aláírása súlyt adott a felhívásunknak, egész biztosan része volt abban, hogy nagyon rövid idő alatt sok százan csatlakoztak hozzánk, köztük nagy számban az akkori kulturális élet szabadelvű prominens képviselői. És az ezt követő 15 éves történetünkben is mindig számíthattunk Konrád György támogatására – velünk együtt vállalt nemzetközi konferenciáinkon, kiállításaink megnyitóján, könyvbemutatóinkon szerepet, és erre mi természetesen minden alkalommal rendkívül büszkék voltunk. Felejthetetlen, ahogy mindig világos, jól tagoltan, árnyaltan megfogalmazott gondolatai nyugodt, meleg hangján beszédeiben, hozzászólásaiban rendezvényeinken elhangzottak. Külföldieknek és itthoniaknak nem egyszer meglepetést okozott, hogy a nyugati országokban is ismert és méltán hírneves író aktívan vállalta az ÓVÁS!-sal a civil mozgalomban való részvételt. Mi tudtuk és tudjuk a döntő okot: egy általa különösen fontosnak tartott ügyért tette, a magyarországi zsidó történelmi és kulturális örökség megőrzéséért. Írásai is tanúskodnak erről. Örökre hálával tartozunk neki.