Perczel Anna az új szabályozási terv elfogadása esetén várható helyzetről

Az egyeztetésre kiküldött és elfogadás előtt álló szabályozási terv nem tükrözi a teljes valóságot, mivel a 2007 közepétől-végétől kiadott építési engedélyek és történések (bontások és építkezések) nincsenek a terven jelölve. A tervezői válasz szerint ez azért van így, mert akkorra már lezárult a vizsgálat és az ezután történt folyamatok figyelembevétele nem kötelességük (hasonló módon utasította el a tervező az ÓVÁS! Egyesület ~ 60 megjegyzését és javaslatát, köztük például azt is, hogy védje az idős fákat és értékes kerteket, ne jelöljön a helyükön építési lehetőséget, mélygarázst.  A tervező szerint ez sem feladata a tervnek). Kiadott építési engedélye van például az Akácfa 61-nek, a Klauzál utca 7-nek (mindkettő műemlék), a terven még sincs szó a belső szárnybontásról és a mögéjük építhető 7 és 8 emeletről, pedig az egyiket még nyilvános sajtótájékoztatón is bemutatták. Tehát semmit nem jelent, ha a terven valami nincs jelölve, attól még megtörténhet. Ez valószínűsíthető a Király 25., 27., 29. esetében is, ahol a bontás lehetőségét az egyeztetések során ugyan visszavonták, de nyilvánvaló, hogy az AUTOKER – akinek az önkormányzat időközben (a moratórium ideje alatt) eladta  a három épületet – nem fogja változatlanul rendbe hozni, akkor sem, ha mindhárom műemlék. Több épület bontása már a valóságban is megtörtént, de a terven csak a bonthatóság van jelölve (Kürt utca 8., Kertész utca 6., 8., Dohány utca 64., 52.).

Tehát a terv készítésének ideje alatt is folyamatos a bontás a negyed nem védett részén és az engedélyek kiadása is. A moratórium csak a védett részre vonatkozik és mint tudjuk, nem a terv készítése, hanem a Mezős-Hunvald-féle sajtótájékoztatón bejelentett épületenkénti vizsgálat okán, ami ugyan 2008 februárjára elkészült, de senki nem kaphatta meg, így tulajdonképpen titkosított anyaggá vált.


Tehát, ami a terven látható, az nem a teljes valóság. Annál is inkább nem, mert a szabályozás még az együtemű változat esetén sem tiltja az 1945 előtt épített épületek bontását:

A műemlék épületekét azért nem, mert a műemlék a KÖH-re tartozik. Viszont látjuk, hogy a KÖH szerint mindig van elegendő ok arra, hogy miért engedélyezhető a műemlék épületek belső szárnyainak bontása a műemléki törvény tiltása ellenére. Ez történt a Síp utca 8., 10. (már le is bontották), a Klauzál utca 7., a Király utca 36. (VI. kerület) és az Akácfa utca 61. esetében (kiadott építési engedély, a terven nincs jelölve), vagy ez fog történni az Akácfa utca 47., 49. (ez sincs jelölve a terven, de a Mezős-féle tervről már megállapodás született), vagy a Dob utca 18. esetében is (ez például jelölve is van és megállapodás is született).
A nem védett épületek bontását azért nem, mert ugyan beépítettek egy szigorító mellékletet a szabályozásba, mely szerint különböző szempontok alapján körvonalazott értékvizsgálatra van szükség bontási szándék esetén, de ez csak az utcai homlokzatra és az első, utcai traktusra vonatkozik, és ráadásul ez a melléklet (6. számú), csak a 2. ütemben kerülne elfogadásra. Tehát két ütemben történő elfogadás esetén bármelyik nem védett épület bontható, vagy együtemű elfogadás esetén bármelyik nem védett épület belső szárnyai bármikor bonthatók.
Előzetes megállapodások. Nem mindig tudjuk, hogy hol születtek előzetes megállapodások, de sejtjük, hogy ez megtörtént minden olyan épületnél, amit befektetőnek adott el az önkormányzat. Tehát veszélyben van a Dob utca 19., 21. (mindkettő műemlék), a Klauzál utca 8.,10. (ezek belső szárnyainak bontását maga Mezős Tamás és Hunvald György jelentette be a Klauzál utca 7. és 9. szám alatti projektet bemutató befektetővel közös sajtótájékoztatón), Klauzál utca 15., 19., 21. Ezek mind változatlanok a terven.

Ezek után az egyeztetésre kiküldött terv szerint a helyzet a következő:

Teljesen bontásra szánt épület, ami még nem valósult meg (mert közben 5 épületet már el is bontottak a terven jelöltek közül):
1.    Kazinczy utca 37.
2.    Kisdiófa utca 16.
3.    Kürt utca 8.  (ez jól működő tisztasági fürdő, a Menhely alapítvány tulajdona 1997 óta. Nekik nincs szándékukban lebontani, amit többször jeleztünk az egyeztetések során. Ennyit jelent bizonyos esetekben a magántulajdon védelme.)
4.    Dohány utca 31.
5.    Kazinczy utca 40-46., volt Balettintézet
6.    Nagydiófa utca 8.  

Belső szárnyak bontása:
1.    Dob utca 14. (nincs engedély)
2.    Dob utca 18. (nincs engedély)
3.    Dob utca 38. (nincs engedély)
4.    Kazinczy utca 41. (a terv szerint nincs engedély)
5.    Csányi utca 10. (nincs engedély)

Komolyabb emeletráépítés:
1.    Dob utca 50. (engedély van)

Közösségi használatú telek, zöldterület beépítése (egyikre sincs építési engedély):

1.    Király utca 23., kisméretű játszótér illetve park, 3/4 részt beépítésre jelölve a terven.
2.    Dob utca 23-25., bölcsőde, a maradék bölcsődei terület (miután már 3 telek összevonása mellett felépítettek a bölcsődei zöldterület 1/3-án egy 5 emeletes épületet) 70%-ig beépíthető és alá mélygarázs is építhető, kötelező zöldfelület csupán 15%.
3.    Dob utca 37-39-41., közcélú zöldfelület, amit a főváros egyedül óvoda építésének feltételével adott át ingyen a kerületnek, a terv szerint az utca felé egy más funkciójú óriási homogén fal épülhet.
4.    Dohány utca 34., iskola sportudvar, a terv szerint beépíthető.
5.    Kisdiófa utca 4., óvoda udvar, a terv szerint beépíthető.

Új építési lehetőség:
Csak a terv alapján erre ~ 58-60 telken kínálkozik lehetőség, amennyiben a jelzett bontások és közösségi zöldterületek beépülnek (a védett részre ebből ~ 40 telken nyílik lehetőség). Az új építkezések közül sok telekösszevonás mellett lehetséges. Van olyan is, ahol 4 telek is összevonható a védett részen! Ha azt is számításba vesszük, ami a terven nincs jelölve, de befektetői tulajdonba került,  az még + 12 telek beépítését jelenti (ebből a védett részre 7 jut). Ezek közül van olyan, ahol a homlokzat és az első traktus ugyan megmaradna, de a teljes telek mégis építési területté válik és ehhez természetesen mélygarázs építése is tartozik.(ezekben az esetekben is kiköltöztetik a lakókat, ilyenkor is megszűnik a kert vagy a kert lehetősége, ilyen esetekben is 7-8 emeletes épületek épülnek a 2-3 emeletes díszletként megtartott épületek mögé). Mindehhez nincs hozzá számolva az időközben felépült 8 új épület, ami a terven csak tervezettnek van jelölve.

U.i.:
A 2002 óta lebontott vagy megcsonkított épületek száma a védett területen 12, a teljes belső-erzsébetvárosi területen 20.
A 2002 óta újonnan felépített épületek száma a védett területen 13, a teljes belső- ezsébetvárosi területen 17 (de ezek közül több 3-4 telek összevonásával épült fel, az újonnan beépült telkek száma így már 24).