Perczel Anna könyvének bemutatója az Írók Boltjában

Perczel Anna Védtelen örökség című könyvének bemutatója 2008. május 28-án volt az Írók Boltjában.

A könyvet Ikvai-Szabó Imre, Komoróczy Géza és Konrád György mutatta be.

A szerző köszönetet mondott munkatársainak (Török Gyöngyvér szerkesztőnek, Komoróczy Gézának, az előszó írójának és Lábass Endrének, a könyv fotográfusának), valamint a fővárosnak a könyv megjelenésében nyújtott segítségéért. Elmondta, hogy a zsidónegyedet egységében, egészként kell kezelni, megtartani; a múlt megtartása szerinte a jövő építésének alapja. Elismeréssel beszélt a des Mardis hongrois de Paris-ról, amely Franciaországból támogatja a zsidónegyed megóvásáért folytatott küzdelmet.

Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes, aki saját bevallása szerint „mind az ügy, mind a szerző iránt teljes mértékig elfogult”, a zsidónegyed védtelenségéről beszélt. Ennek kapcsán elmondta, hogy a könyvbemutatót követő napon a fővárosi közgyűlés elé terjeszt egy javaslatot, amelyben radikális lépést indítványoz: fővárosi változtatási tilalom elrendelését a zsidónegyedre egy új szabályozási terv megszületéséig. Külön kiemelte a könyv kétnyelvűségét (magyar és angol), amely így a városrész hírét viheti a világba.

Komoróczy Géza a zsidónegyedről beszélt, arról, hogy ez a terület soha nem öltött gettó jelleget, így a zsidóság a városi lakosság szerves részeként létezhetett, élhetett itt. Dicsérettel illette a könyv egységes stílusát, precizitását, alaposságát; a mikro-történetírás példájának nevezte.

Konrád György a lírai precizitást látta meg a megjelent könyvben, az egészet átjáró finom ízlést. Úgy vélte, a kötet útnyitás lehet a történelem individualizációja felé. Saját, a negyedhez kötődő élményeiről is beszélt: 1945-ben, Pest felszabadulása után a Wesselényi utcai gettókórházban rokona keresésről, majd sok évvel később gyermekvédelmi felügyelőként a negyedben tett látogatásairól. Elmondta, hogy a városrész szépségére való fokozatos ráébredését Perczel Annának köszönheti.