A XII. kerületi Településfejlesztési Koncepció és Stratégiai Tervezet véleményezése, 2015, ÓVÁS!

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Városrendezési és Főépítészi Iroda
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tárgy: a Településfejlesztési Koncepció (TFK) és az Integrált Területfejlesztési Stratégia (ITS) tervezetének véleményezése

Tisztelt Polgármesteri Hivatal Városrendezési és Főépítészi Iroda,

a 2004-ben Budapest építészeti örökségének védelméért alakult ÓVÁS! Egyesület részt kíván venni a Hegyvidék Településfejlesztési Koncepció (TFK) és az Integrált Területfejlesztési Stratégia (ITS) közreadott tervezetének véleményezésében örökségvédelmi és civil társadalommal kapcsolatos kérdésekben.
Ezért elsősorban a koncepció 2.1.3. pontjának épített környezetre vonatkozó átfogó fejlesztési céljával és a koncepció 2.1.2. pont alatti társadalmi vonatkozásokkal kapcsolatban kívánunk észrevételt tenni.
Mindkét pont esetében az általánosan megfogalmazott célkitűzésekkel egyetértenénk, ha nem tapasztalnánk azt, hogy az önkormányzat konkrét döntései ezekkel a célkitűzésekkel tökéletesen ellentétesek.

1. A koncepció 2.1.3. pontjában megfogalmazott: az épített környezet átfogó fejlesztési célja, mely szerint: „…az élettel és funkcióval teli épületek, egységes városkép megőrzése, a védett és alulhasznosított épületek megújítása, a közterületek fejlesztése, a minőségi lakókörnyezet kialakítása. Kiemelten fontos az üresen álló, funkciójukat vesztett ingatlanok hasznosítása.” (TFK, 7.o.), illetve „Az Önkormányzat célja az épületek, társasházak homlokzati megújításának segítése, különös tekintettel a már védett vagy védelemre javasolt épületekre.” akár támogatható is lehetne, ha ezek a célkitűzések és az üresen álló, önkormányzati tulajdonú XII. Törpe utca 2. egységes városképet biztosító, ugyanakkor építészeti értéket is képviselő villaépület bontásának elhatározása nem állna élesen szemben egymással. A Törpe utca 2. bontása szerintünk, de az önkormányzat felsorolt elvei szerint is elfogadhatatlan.
Sem az egységes városkép, sem az üresen álló, funkciójukat vesztett ingatlanok hasznosítása, sem a védett (hiszen a villaépület 2013-ban még fővárosi védelem állt, és a hegyvidéki önkormányzat is helyi védelemre javasolta. Vajon miért törölték nemrégiben a fővárosi védelmet, ill. miért nem valósult meg a kerületi védelem?) és alulhasznosított épületek megújításának célja nem érvényesül itt. Mennyire tekinthetjük hitelesnek a koncepció egyébként támogatható céljait, ha ezeket az önkormányzat az első adandó alkalommal felrúgja?

2. A koncepció 2.1.2. pontjában társadalmi oldalról szintén csupa támogatható célt említ, mint például: partnerségen alapuló, nyitott, átlátható, szakszerű  kerületi kormányzás, helyi civil élettel való együttműködés, összefogás, a lakosság helyi identitáskörzetekhez való kötődésének erősítése (helytörténet, hagyományok, helyi kultúra).
Az önkormányzat döntése azonban a Törpe utca 2. bontásának elfogadásával, saját társadalommal kapcsolatos céljaival megy szembe.
A Törpe utca 2. bontása és egyben a Törpe utca egységes városképének megbolygatása miatt helyi civil összefogás alakult ki. A Törpe 2 csoport minden fórumon elmondta, hogy nem ért egyet a számára értéket jelentő épület elbontásával és az utca jelenlegi egységes arculatának megszüntetésével. Véleményüket 1.000 aláírással nyomatékosították. Értetlenül állunk az önkormányzat velük szemben tanúsított cinikus magatartásával, a Törpe 2 csoport véleményének teljes figyelmen kívül hagyásával. Itt pont a lakosság identitáskörzethez való kötődésének példájáról van szó a helytörténet, a hagyományok, a helyi kultúra vonatkozásában.
Mennyire vehetők komolyan az önkormányzat stratégiai céljai, ha azokat konkrét esetekben nem veszik figyelembe? Hiszen még a vélemények 2015. június 22-i határidejének letelte előtt a Hegyvidék honlapján és újságjában közzétették: 2015. június 15-én indul „A hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” elnevezésű projekt. az építkezés június 15-én kezdődik. Ez a projekt tartalmazza a Törpe utca 2. villaépület elbontását, helyére új épület építését és környezetének teljes átalakítását. Ebben az esetben tehát semmilyen vonatkozásban nem érvényesülnek a stratégiai célok, sem a partnerségen alapuló, nyitott, átlátható, szakszerű  kerületi kormányzás, sem a helyi civil élettel való együttműködés, összefogás, sem a lakosság helyi identitáskörzetekhez való kötődésének erősítése (helytörténet, hagyományok, helyi kultúra).

3. Értetlenül olvastuk a Böszörményi út jellegzetes előkertjeinek tervezett felszámolását is arra való hivatkozással, hogy azok funkciójukat vesztették és városképrombolóak (ITS, 58. o.). A Városháza tér/főutca projekt egyik a Törpe utca problémáját nem érintő, de városképi szempontból ugyancsak elfogadhatatlannak tűnő elképzelése szerintünk szintén szembemegy az önkormányzat stratégiai célkitűzéseivel, de ettől függetlenül a főváros egy jellegzetes főútvonaláról van szó, melynek védendő városképéhez az előkertes beépítés szorosan hozzátartozik.

A Településfejlesztési Koncepció (TFK) és az Integrált Területfejlesztési Stratégia (ITS) tervezetének elfogadása során az ÓVÁS! Egyesület kéri véleményének és észrevételeinek figyelembe vételét: a védendő helyi értékek nemcsak szlogenszerű, de konkrét esetekre is vonatkozó megőrzését, a stratégiai célok és a konkrét döntések között feszülő ellentmondások megszüntetését a stratégiai célokkal összhangban az értékvédelem javára, emellett a civilek valódi partnerként történő kezelését.

Budapest, 2015. június 22.

Tisztelettel
Perczel Anna elnök,
ÓVÁS! Egyesület