Az ÓVÁS! Egyesület 2010. évi pénzügyi beszámolója

  Statisztikai számjel vagy adószám: ( csekszámlaszám )  18116485-9133-529-01  
  Az egyéb szervezet megnevezése:   ÓVÁS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
  Az egyéb szervezet címe: 1026.BP.BRANYISZKÓ ÚT 13/A  
  KETTŐS KÖNVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK    
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE  
    2010 é v    
        Adatok ezer Ft-ban
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
A C D E
1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 0,00 0,00 1 658,00
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK      
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK     1 658,00
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK      
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE      
6. Forgóeszközök (7-10. sorok) 345,00 0,00 1 042,00
7. I. KÉSZLETEK      
8. II. KÖVETELÉSEK 2,00   2,00
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK      
10. IV. PÉNZESZÖKÖZÖK 343,00   1 040,00
11. C. Aktív időbeli elhatárolások      
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 345,00 0,00 2 700,00
13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 344,00 0,00 914,00
14. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 2 589,00   247,00
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 70,00   27,00
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK      
17. IV ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK      
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) -2 315,00   640,00
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL      
20. E. Céltartalékok      
21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 1,00 0,00 1 786,00
22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK     1 650,00
23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1,00   136,00
24. G. Passzív időbeli elhatárolások      
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN                         (13.-20.+21.+24. sor) 345,00 0,00 2 700,00
         
         
         
Keltezés: 2011.05.31.   Az egyéb szervezet vezetője  
       (képviselője)