Az ÓVÁS! Egyesületről és tevékenységéről röviden

Az ÓVÁS! Közhasznú Egyesület 2004-ben a régi pesti zsidónegyed múltjának és épületeinek, hagyományainak és lakóinak megőrzéséért alakult. A 2002. óta UNESCO védelem alatt álló negyedben éppen nemzetközi védelmének évében, 2002-ben indult meg a lakók kiköltöztetése, az épületek bontása, a múlt emlékeinek eltüntetése.

Az itteni közel kétszáz éves múlt az üldöztetés, a gettó és a holokauszt évei után ismét veszélybe került. Ezt felismerve először az ÓVÁS! Egyesület hívta fel a figyelmet az akkor elhagyatott, sokak által bontásra szánt zsidó negyed kivételes értékeire, védettsége ellenére valóságos védelmének szinte teljes hiányára.

Az ÓVÁS! Egyesület tagjai és támogatói: építészek, várostervezők, szociológusok, közgazdászok, történészek, filmesek, fotósok, írók, újságírók, egyetemi hallgatók.

A civil kezdeményezés első akciója 2004 júniusában egy e-mail útján terjesztett felhívás volt, amelyben a régi pesti zsidónegyed épületeinek lebontása ellen tiltakozott. A felhíváshoz rövid idő alatt közel kétezren csatlakoztak, nyomatékot adva a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökének címzett levélnek, amelyben a súlyosan veszélyeztetett terület és épületek ideiglenes, majd végleges műemléki védelem alá helyezését kérte. Ezzel párhuzamosan a civil egyesület minden lehető eszközt és alkalmat felhasznált a közvélemény figyelmének felkeltésére. Tüntetést, sajtótájékoztatót, fotókiállítást, filmbemutatót, konferenciákat és körsétákat szervezett, kiadványokat adott ki. Körsétáin sokan ismerhették meg azokat az utcákat, tereket, épületeket, amelyek a magyarországi zsidóság történelmének jelentős helyszínei voltak, és amelyek a legszebb, de a legszomorúbb korszakokra is emlékeztetnek.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke az ÓVÁS! fellépése nyomán 2005-től műemléki területi védelmet (MJT) biztosított a régi pesti zsidónegyednek, így igen sok olyan épület, sőt egész utcaszakasz és utca is megmenekült, ami e nélkül a fellépés nélkül bontásra került volna.

A konferenciák, kiadványok, akciók nemcsak a hazai, de a nemzetközi figyelmet is felkeltették. Ennek során szoros kapcsolat alakult ki több külföldi civil szervezettel, köztük is első helyen a Mardis hongrois de Paris-val és az Association Paris historique-al.

2006-ban, felismerve, hogy a területi védelem és az egyedi védelmek ellenére változatlanul folytatódik a negyed tönkretétele, az ÓVÁS! Egyesület ismertette a veszélyes helyzetet az UNESCO Világörökség Bizottságával, akik 2007-ben, majd legutóbb 2013-ban is szakértői missziót küldtek a negyedben zajló események kivizsgálására.

2008-2009. során az ÓVÁS! – az egyesület tagjai és külső szakértők segítségével – Alternatív Tervet készített, hogy bemutassa azokat a lehetőségeket, melyek a zsidónegyed hagyományainak megőrzése mellett a megújulását is jelenthetnék. A tervet „Alternatív gondolatok a zsidónegyedről” címmel 2009 áprilisában kiállítás keretében a Centrális Galériában mutatta be.

Az Egyesület 2010-ben elérte, hogy a 2006-ban brutálisan lebontott utolsó épen megmaradt gettófalat a Király utca 15. szám alatti lakóház hátsó udvarán visszaépítsék. Ekkor az Egyesület a gettó halottainak emlékére – a falra és a ház homlokzatára – háromnyelvű (magyar, héber, angol) emléktáblát helyezett el. A tábla avatását megtisztelte jelenlétével az izraeli és a svéd nagykövet is. A hely azóta turisták által látogatott emlékhellyé vált.

Látva, hogy a gettófalak veszélyeztetve vannak, az Egyesület feltérképezte és végigfotózta a gettó határvonalán elhelyezkedő falakat, és a fényképekből 2012 júniusában „Gettófalak” címmel fotókiállítást rendezett a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. Ennek keretében konferenciát is rendezett az emlékezés szükségességéről, jelentőségéről. A kiállításnak olyan sikere lett, hogy a Magyarországi Holokauszt emlékév alkalmából 2014 áprilisára meghívták a Párizsi Magyar Intézetbe, 2014 őszén pedig a Soros Archívum is bemutatja a gettófalakról készült képeket.

2013-ban az ÓVÁS! tagjai Ami látható, és ami láthatatlan címmel a VII. kerületi önkormányzat felkérésére könyvet készítettek az Erzsébetváros zsidó örökségéről. Ebben arra törekedtek, hogy bemutassák mindazt, amivel a zsidó közösség az évtizedek során hozzájárult a kerület gazdasági, kereskedelmi, kulturális életéhez és építészeti arculatának kialakításához, nagyvárossá válásához. A könyvbemutatót óriási érdeklődés kísérte.

A Párizsi Magyar Intézet igazgatója ebben az évben egy háromnapos rendezvénysorozatra hívta meg az ÓVÁS! Egyesületet. A bemutatkozásra 2014. február végén került sor. A rendezvénysorozat részeként az ÓVÁS! tagjai által készített, a régi pesti zsidónegyed életéről szóló fotókiállítást és dokumentumfilmeket mutattunk be. A rendezvénysorozat kerekasztal konferenciával zárult az ÓVÁS! Egyesület és francia civil szervezetek részvételével.

Az Egyesület nagyobb tervei között szerepel kiállítás rendezése a Párizsban bemutatott fotókból a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában, a gettófalakkal kapcsolatos kutatási anyag kiadványban való megjelentetése és az Erzsébetváros zsidó öröksége kapcsán elindult kutatás további városrészekre történő kiterjesztése.

Az ÓVÁS! Egyesület 10 éves tevékenységét elsősorban tagjainak igen jelentős mértékű önkéntes munkája (például a zsidó értékek kutatása, kiadványok készítése, sétavezetés, kiállításrendezés, dokumentumfilm-készítés, tanácsadás, jogérvényesítés stb.) tette lehetővé, csak a legminimálisabb állami támogatásban (könyvelési díj és a honlap fenntartása) részesült. Kiállításait igen kis összegű pályázati pénzek elnyerésével tudta megvalósítani. Nem rendelkezik alkalmazottal, irodával, külön telefonnal.

 

2014. május ÓVÁS! Egyesület

Elérhetőségek:

e-mail cím: ovasegyesulet@gmail.com

honlap: www.ovasegyesulet.hu

 

Kérjük támogassa adója 1%-ával az ÓVÁS! Közhasznú Egyesület munkáját!

adószám: 18116485-1-41