Beszámoló 2013.

Az ÓVÁS! Egyesület 2004. évi megalakulása óta foglalkozik az UNESCO által is védett Régi Pesti Zsidónegyed értékeinek bemutatásával és védelmével szóban, írásban, fotózással, filmek és kiadványok készítésével, kiállítások rendezésével.

2013 során a régi pesti zsidónegyed értékeinek megőrzése, megújulása és védelme érdekében folytattuk a jogi úton történő érdekérvényesítést, az ingyenes séták vezetését a zsidónegyeddel foglalkozó magyar és külföldi egyetemistáknak, civil szervezeteknek, valamint szakmai tanácsokat adtunk a hozzánk fordulóknak: lakóknak, egyetemistáknak és civil szervezeteknek. Egész évben folyamatosak voltak az ÓVÁS! találkozók az ÓVÁS! tagjai és támogatói részvételével az egyesület programjainak és a könyv készítésének megbeszélésére valamint az egyeztetések más civil szervezetekkel.

– Január 9-én fellebbezést nyújtottunk be a VII. Dob utca 19. alatti egyemeletes műemlék épület két új emelet ráépítését tartalmazó terv miatt, majd az ügyféljogunk megkérdőjelezése okán is keresetet nyújtottunk be a Fővárosi Törvényszékhez. Január 20-i, május 15-i és október 9-i időpontokkal folytatódott az ÓVÁS! Egyesület pere a KÖH jogutódjával, amit egyesületünk a Dob utca 21. szám alatti műemléképület belső szárnyainak bontása, a tető átalakítása, a beépítési struktúra teljes megváltoztatása miatt indított még 2012-ben a KÖH-hel szemben.

– Február 28-án a Forster Intézet szervezésében, négy másik civil szervezet részvételével találkoztunk a világörökségi területek és védőzónáik helyzetének felülvizsgálatára Budapestre érkező UNESCO-ICOMOS küldöttséggel. Erre az alkalomra angol nyelvű, színes képekkel illusztrált beszámolót készítettünk és adtunk át a zsidónegyedben továbbra is zajló, védett negyedhez méltatlan változásokról, valamint a műemlékvédelem 2012-ben történt átszervezéséről, szétdarabolásáról. A misszió tagjai jelentésükben észrevételeinket, amit a helyszínen maguk is tapasztaltak, figyelembe vették. A 2013 júniusában zajló Világörökség Bizottság évi ülésén a budapesti világörökségi területek védőzónáiban, ezen belül kiemelten a zsidónegyedben zajló megengedhetetlen folyamatok miatt a megfelelő kezelési tervek elkészültéig változtatási tilalom bevezetését kérték a magyar államtól.

– Március 22-én az ÓVÁS! virtuális sétára hívta meg az érdeklődőket a VII. kerületi Dohány utcai Hátsó Kapuba Dominique Tomasov Blinder barcelonai építész vetített képes előadására. Ezen Barcelona régi zsidónegyedével lehetett megismerkedni valamint a város középkori zsidó temetőjével a Montjuic hegyen(Zsidó hegy). Ez a helyma már egy hatalmas üres füves terület. Sírkövei réges-régen eltűntek, helye az utóbbi években mégis védett emlékhely lett civil szervezetek kérése alapján. Mit lehet vele kezdeni ezután? Erről volt szó a nagy érdeklődést kiváltó angol nyelvű előadásban.

– Március és április folyamán részt vettünk a Király utca 15. szám alatti műemléképület földszinti tereinek, homlokzatainak kreatív felújítására szóló pályázat előkészítésében és a beérkezett tervek elbírálásában.A pályázatot egyetemek illetve építészhallgatók számára hirdette meg a KultUnio – Budapest Multikulturális Negyede, a KÉK – Kortárs Építészeti Központ és a VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat.

– Májusban ismét felállítottuk az ÓVÁS! sátrat a Múzeum kertben a Múzeumok majálisa alkalmából, ahol igen sok érdeklődőt tudtunk tájékoztatni az ÓVÁS!-ról, a zsidónegyedben zajló folyamatokról, az UNESCO Világörökség Bizottság missziójáról és véleményéről, stb.

– Egész évünket meghatározta az Erzsébetvárosi Önkormányzat 2012-ben történt felkérése alapján az Erzsébetváros zsidó örökségéről szóló könyv elkészítése. A kötet, Ami látható, és ami láthatatlan címmel 2013 novemberére készült el. A tizenkét, fotókkal illusztrált fejezetben az erzsébetvárosi zsidóság történetét, vallási, oktatási, szociális, kulturális, kereskedői és iparos életét mutattuk be. Érzékeltetni akartuk a zsidóság szerepét, hozzájárulását a városrész nagyvárossá, majd világvárossá válásához, bemutatni fotókkal is, amit létrehozott, mindazt, ami ebből megmaradt, felhívva a figyelmet arra is, ami már nem látható. Fontosnak tartottuk kiemelni az emlékezés jelentőségét, bemutatni a vészkorszakot felidéző, az áldozatok és védőik előtt tisztelgő emlékhelyeket, emellett természetesen kiemelten a zsinagógák és a zsidó önreprezentáció kivételes, a város arculatában jelentős szerepet játszó épületeit. A két utolsó fejezetben a régi pesti zsidó negyedben zajló óriási társadalmi és kulturális változásokat igyekeztünk érzékeltetni, elgondolkozva a folyamatok irányán, távlati lehetőségein. Végül feltettük azt a kérdést is, hogy vajon ezek a spontán változások önmagukban, valódi támogatási rendszer és rehabilitáció hiányában, elegendőek-e?

A kötet szerzői nagyrészt az ÓVÁS! tagjai vagy támogatói voltak: Götz Eszter, Ladányi János, Gyárfás Katalin, Perczel Anna, Szalai-Szabó István, Szegő Dóra. A

fejezetek sorát jelentős történészek: Komoróczy Géza, Konrád Miklós, Toronyi Zsuzsanna fejezetei egészítették ki. A színes fotókat Fejér Martin és Jávor István, az ÓVÁS! tagjai és Lábass Endre készítették. A kötet szerkesztője Török Gyöngyvér, tervezője Romvári János, a korrektor Götz Eszter volt. A zsinagógákról, az oktatásról és az egyleti életről szóló fejezeteket Bányai Viktória lektorálta.

A novemberre elkészült kötet első nyilvános könyvbemutatója az ÓVÁS! Egyesület szervezésében a VII. Dohány utca 13. alatti Hátsó Kapuban volt 2013. december 9.-én. Ezen a könyv készítői és kb. 80 főnyi közönség vett részt. Ezt követte december 12-én egy második bemutató a VII. Bethlen téri színház kávézójában az önkormányzat szervezésében, ahol a VII. kerület polgármestere és az ÓVÁS! Egyesület elnöke mutatta be a kötetet az elsőhöz hasonló létszámú közönség előtt.

Az 1500 példányban megjelent kötetet a VII. kerületi önkormányzat ajándékozásra, könyvtárak, múzeumok, levéltárak, VII. kerületi iskolák, intézmények, lakók számára szánja. A nagy érdeklődés ellenére a kötet egyelőre kereskedelmi forgalomba nem kerül.

-Előkészületeket tettünk a Párizsi Magyar Intézet felkérésére először 2013. szeptemberi időponttal tervezett, később 2014 februárjára tolódó ÓVÁS! napok programjára, ahol a zsidónegyedről szóló fotókiállítás rendezése és dokumentumfilmek vetítése mellett a zsidó negyed jövőjéről és lehetőségeiről szóló francia civil szervezetekkel közös kerekasztal konferenciára is sor kerül. A párizsi fotókiállítás megvalósítására NKA pályázatot nyújtottunk be, ahol erre a célra 500.000 Ft.-t nyertünk.

– Októberben az Association Paris Historique (A Történelmi Párizsért Egyesület) 50 éves jubileuma alkalmából meghívta az ÓVÁS! Egyesület elnökét a háromnapos párizsi ünneplésre egy prágai és egy bukaresti örökségvédelemmel foglalkozó civil szervezet elnökével együtt. Ennek keretében október 6-án a meghívott három város civil szervezete bemutatkozott, így köztük az ÓVÁS! Egyesület elnöke is vetítettképes előadást tartott az ÓVÁS! tevékenységéről.

– Szükségessé vált az ÓVÁS! honlapjának megújítása is, amit 2013 során kezdtünk el.

– A működési támogatás pályázati program (NEA) keretében a működéshez szükséges tevékenységünkre (könyvelő, honlap fenntartás és megújítás, ügyvédi honorárium, stb.) ugyancsak pályázatot nyújtottunk be, ahol 250.000 Ft támogatásban részesültünk.

Terveink a 2014-es évre

Az általánosan minden évben folytatott és az előzőekben felsorolt tevékenységeken kívül konkrét terveink a következők:

– a februári ÓVÁS! napok megszervezése és megtartása a Párizsi Magyar Intézetben már meg is történt. Az év során az ottani fotókiállítást be szeretnénk mutatni Budapesten is, a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában;

– a 2012-ben, a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában Martin Fejér fotóiból rendezett „Gettófalak” című fotókiállításunkat meghívták 2014 áprilisára ugyancsak a Párizsi Magyar Intézetbe, decemberre pedig a Centrális Galériába;

– tiszafa ültetése a Király utca 15-ben az elszáradt fa helyére

– az OSA „Csillagos házak” programjában történő részvétel június 21-én;

– tájékoztató füzet, inventárium összeállítása az 1944-ben felállított budapesti gettót határoló falakról, jelenlegi helyzetükről, melyek megvédését az UNESCO a magyar államtól kérte, de részletes feltárásuk nem történt meg;

– az Egyesület tervei között szerepel az Erzsébetváros zsidó öröksége kapcsán elindult kutatás Budapest további városrészeire történő kiterjesztése és amennyiben a VII. kerület hozzájárul a kötet kiadása immár kereskedelmi forgalomba;

– az ÓVÁS! honlap megújításának folytatása;

– részvétel a Városliget és a Római part terveinek véleményezésében

Budapest, 2013. május 29.

ÓVÁS! Egyesület

 

Óvás Közhasznú Egyesület 2013. évi elszámolás

   
Bevétel 2013
   
Támogatás 3 063 761
-1%-visszautalás 45 161
-Emberi Eröforrások M. 250 000
-Budapest Föv.VII.ker. 2 268 600
-NKA.2013/5313 500 000
   
Bank kamat 1 211
-bankkamat 1 211
összesen: 3 064 972
   
Költség  
   
   
   
Nyomtatvány.irodaszer 695
taxi 14 600
postaktg. 3 315
könyvelési díj 60 000
ügyvéd 63 500
egyéb igénybevett szolgáltatás 3 198 974
-Rózsadomb 59 025
-Copy 3 483
-Gal-Go 420
-Digitalpress 7 569
-Fáry János 39 370
-Levéltár 15 675
-Fekete Doboz 201 930
-Lábass Endre 285 000
-Balázs Gábor 50 000
-Luna Bt 63 500
-Architart Bt 539 750
-Avantare 400 000
-Dr.Music Kft 508 000
-Doxiadisz 635 000
-Media-hu Bt 179 070
-Civertan Bt 19 050
-Premier 23 095
-Napfivér Holdnővér 169 037
   
   
Nemzeti kulturális hatósági díj 16 000
NAV illeték 3 000
Megbízási díj 50 000
Repi 5 460
járulékok 12 825
kerekítés 675
   
Értékcsökkenés 222 461
bankköltség 56 507
Összesen 3 708 012
   
Eredmény -643 040
   
   
Pénztár 29 832,00
Bank 606 858,00
Összes pénzeszköz 636 690

 

  Statisztikai számjel vagy adószám: ( csekszámlaszám ) 18116485-9133-529-01    
  Az egyéb szervezet megnevezése : ÓVÁS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET    
  Az egyéb szervezet címe : 1026.BP.BRANYISZKÓ ÚT 13/A    
  KETTŐS KÖNVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK      
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE        
    2013 é v    
        Adatok ezer Ft-ban
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
A B C D E
1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 1 041,00 0,00 818,00
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK      
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 041,00   818,00
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK      
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE      
6. Forgóeszközök (7-10. sorok) 210,00 825,00 638,00
7. I. KÉSZLETEK      
8. II. KÖVETELÉSEK 2,00 825,00 1,00
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK      
10. IV. PÉNZESZÖKÖZÖK 208,00   637,00
11. C. Aktív időbeli elhatárolások      
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 1 251,00 825,00 1 456,00
13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 615,00 825,00 798,00
14. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 1 191,00   1 441,00
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY      
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK      
17. IV ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK      
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) -576,00 825,00 -643,00
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL      
20. E. Céltartalékok      
21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 636,00 0,00 658,00
22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 636,00   636,00
23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0,00   22,00
24. G. Passzív időbeli elhatárolások      
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor) 1 251,00 825,00 1 456,00
         
         
         
Keltezés:2014.05.31.     Az egyéb szervezet vezetője  
      (képviselője)  
T.1715/D.r.sz. – 1 – AB Nyomtatvány        

 

  Statisztikai számjel vagy adószám: ( csekszámlaszám ) 18116485-9133-529-01    
  Az egyéb szervezet megnevezése : ÓVÁS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET    
  Az egyéb szervezet címe : 1026.BP.BRANYISZKÓ ÚT 13/A    
  KETTŐS KÖNVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK      
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA        
    2013 é v    
        Adatok ezer Ft-ban
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
A B C D E
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 732,00 826,00 3 065,00
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 32,00   45,00
3. a) alapítótól      
4. b) központi költségvetéstől      
5. c) helyi önkormányzattól      
6. d) társadalombiztosítótól      
7. e) egyéb, ebből 1%……………………………. 32,00   45,00
8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 700,00 826,00 3 019,00
9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel      
10. 4. Tagdíjból származó bevétel      
11. 5. Egyéb bevétel     1,00
12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele      
13. C. Összes bevétel (A.+B.) 732,00 826,00 3 065,00
14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1 308,00 0,00 3 708,00
15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 1 001,00   3 417,00
16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 11,00   68,00
17. 3. Értékcsökkentési leírás 296,00   222,00
18. 4. Egyéb ráfrodítások     1,00
19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai      
20. 6. Rendkívóli ráfordítások      
21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0,00 0,00 0,00
22. 1. Anyagjellegű ráfordítások      
23. 2. Személyi jellegű ráfordítások      
24. 3. Értékcsökkentési leírás      
25. 4. Egyéb ráfrodítások      
26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai      
27. 6. Rendkívóli ráfordítások      
T.1715/D.r.sz. – 2s – AB Nyomtatvány        
         
  Statisztikai számjel vagy adószám: ( csekszámlaszám ) 18116485-9133-529-01    
  Az egyéb szervezet megnevezése : ÓVÁS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET    
  Az egyéb szervezet címe : 1026.BP.BRANYISZKÓ ÚT 13/A    
  KETTŐS KÖNVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK      
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA        
    2013. é v    
        Adatok ezer Ft-ban
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
A B C D E
28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 1 308,00 0,00 3 708,00
29. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 0,00 0,00 0,00
30. H. Adófizetési kötelezettség      
31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0,00 0,00 0,00
32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -576,00 826,00 -643,00
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
33. A Személyi jellegű ráfrodítások 0,00   0,00
34. 1. Bérköltség 0,00   0,00
35. ebből: -megbízási díjak      
36. -tisztelet díjak      
37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0,00   0,00
38. 3. Bérjárulékok 0,00   0,00
39. B. A szervezet által nyújtott támogatások      
40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás      
41. D. Továbbutalt támogatás      
         
         
         
Keltezés:2014.05.31.        
    Egyéb szervezet vezetője (képviselője)    
T.1715/D.r.sz. – 2w – AB Nyomtatvány