Beszámoló az ÓVÁS! Közhasznú Egyesület 2014. évi tevékenységéről

Az ÓVÁS! Egyesület 2004. évi megalakulása óta foglalkozik az UNESCO által is védett Régi Pesti Zsidónegyed értékeinek bemutatásával és védelmével szóban, írásban, fotózással, filmek és kiadványok készítésével, kiállítások rendezésével. 2014 során a régi pesti zsidónegyed értékeinek megőrzése, megújulása és védelme érdekében folytattuk a jogi úton történő érdekérvényesítést, az ingyenes séták vezetését a zsidónegyeddel foglalkozó magyar és külföldi egyetemistáknak, civil szervezeteknek, valamint szakmai tanácsokat adtunk a hozzánk fordulóknak: lakóknak, egyetemistáknak és civil szervezeteknek. Egész évben folyamatosak voltak az ÓVÁS! találkozók az ÓVÁS! tagjai és támogatói részvételével az egyesület programjainak megbeszélésére.

– 2014. február 25-26-27-én ÓVÁS! napok voltak a Párizsi Magyar Intézetben. A Párizsi Magyar Intézet igazgatója háromnapos rendezvénysorozatra hívta meg az ÓVÁS! Egyesületet. A rendezvénysorozat részeként az ÓVÁS! tagjai által készített, a régi pesti zsidónegyed életéről szóló fotókiállítást és dokumentumfilmeket mutattunk be. A rendezvénysorozat kerekasztal konferenciával zárult az ÓVÁS! Egyesület képviselői és francia civil szervezetek valamint az UNESCO szakértőjének részvételével a zsidónegyed helyzetéről, változásairól, jövőbeni lehetőségeiről. A párizsi fotókiállítás megvalósítását egy 2013-as NKA pályázaton nyert támogatás tette lehetővé.

A fotókiállítás, melyet a Párizsban élő Cserba Júlia művészeti kurátor rendezett, egy héten át, március 8-ig volt látogatható. A megnyitóra 2014. február 27-én 19.00 órakor került sor. A kiállítást és egyben az ÓVÁS! napok három napos rendezvényét Francois Nicoullaud-t Franciaország volt budapesti nagykövete nyitotta meg, aki a megnyitón elmondott szövegével, mély tudásával minden jelenlévőt elkápráztatott. A kiállítás kurátorának megfogalmazása szerint: „A kiállítás két olyan fotóművész, Jávor István és Fejér Martin képeiből mutat beválogatást, akik – úgyis, mint az ÓVÁS! Egyesület tagjai –, jól ismerik Erzsébetvárost és annak megvédendő értékeit, hosszú ideje kísérik figyelemmel és dokumentálják az ott zajló változásokat.  A mai szóhasználatban zsidónegyedként emlegetett városrészben élő emberekről, a zsidó jelenlét nyomairól, vallási közösségekről, iparosokról, kiskereskedőkről, az emlékezés helyeiről és az egyre szaporodó romkocsmákról készített fotóik bemutatják a negyed értékes, de mindmáig veszélyeztetett kulturális, építészeti örökségét és a negyed mai életébe is betekintést nyújtanak.”

A megnyitón és a további két napon is igen sok résztvevője volt az esemény sorozatnak és egy héten át magának a kiállításnak. A megnyitó utáni napon, 2014. február 28-án 20.00 órakor került sor a zsidó negyed életéről szóló Negyedem, negyeded 53′, Mesék a Zsidó negyedből 35′ és Bűvös város 15′ című Jávor István által készített dokumentumfilmek vetítésére. A vetítést olyan nagy érdeklődés övezte, hogy késő este 22.00 órakor második vetítést kellett tartani.

A harmadik napon, március 1-én 14.00 órakor a Régi pesti zsidó negyed jelenéről és jövőjéről szóló kerekasztal beszélgetésre a fotókiállítás termében került sor. Így az ideérkezők a kiállítást a beszélgetés előtt és után is megtekinthették.
A beszélgetésben a negyed helyzetét és az európai zsidó negyedeket is ismerő magyar és francia civil szervezetek, szakértők vettek részt: a zsidó negyed megmentéséért 2004-ben alakult ÓVÁS! Egyesület képviseletében Perczel Anna elnök, építész-urbanista és Ladányi János szociológus- egyetemi tanár, UNESCO szakértőként Michel Polge építész – urbanista, a pesti zsidó negyed megmentéséért az ÓVÁS!-sal együtt küzdő Mardis hongrois de Paris kulturális szervezet (Párizsi Magyar Keddek) részéről Jean-Pierre Frommer elnök, az 50 éves jubileumát tavaly ünneplő Association Paris Historique (Történelmi Párizsért Egyesület) képviseletében Pierre Housieaux elnök vettek részt.
A moderátor Szabó Zsuzsanna, a Mardis hongrois de Paris vezetőségi tagja volt.
A zsidó negyed problematikus helyzetéről és jövőjéről, valamint a párizsi helyzetről szóló két óra hosszat tartó kerekasztal konferencia végét több órán keresztül szabad kötetlen beszélgetés követte.

-2014. április 10-én ugyancsak a Párizsi Magyar Intézetben a Holokauszt emlékév keretében kiállítás nyílt a 2012-ben, a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában Martin Fejér fotóiból az ÓVÁS! által rendezett „Gettófalak” című fotókiállítás anyagából.

– 2014. április 29-én ismét ültetésre került sor a Király utca 15.-ben a 2009-ben az ÓVÁS! által létesített gettó-emlékhelyen az elszáradt növények pótlására. Ebben az ÓVÁS! tagjai mellett a ház lakói is részt vettek.

-2014 májusában ismét felállítottuk az ÓVÁS! sátrat a Múzeum kertben a Múzeumok majálisa alkalmából, ahol az ÓVÁS! és a zsidó negyedben zajló folyamatok ismertetése mellett külső szakértőket kértünk fel a Városligetben tervezett Múzeumi negyed tervének és annak környezeti hatásainak ismertetésére.

– 2014. június 21-én részt vállaltunk az OSA által szervezett „Csillagos házak” programban. Két helyszínen szerveztük meg az emlékezés programját: a VII. Király utca 15. udvarán és a XIII. Pozsonyi út 14. előtt. Mindkettő, ahogy az egész program is, komoly érdeklődést váltott ki.

– 2014 augusztusában az ÓVÁS! Egyesület tiltakozó nyilatkozatot adott ki a VI. Király utca 40. alatti Hild ház újabb rombolásának tervével kapcsolatban.

– 2014. szeptember 17-én a Király utca 40. alatti Hild ház és a további veszélyeztetett VI. és VII. kerületi házak helyzetét (a világörökségi védőzóna területén) u.n. roncs-séta keretében mutattuk be a sajtó képviselőinek és az érdeklődőknek. A séta, illetve az ott bemutatott védett negyedhez képest elfogadhatatlan, szégyenteljes helyzet nagyon nagy sajtó visszhangot váltott ki. A Király utca 40. külső falainak rombolását azonban nem sikerült megakadályozni. A befektető által megbízott, tehát az ő érdekeit képviselő műemléki szakértő véleményére alapozott bontás megtörtént, amihez a műemléket képviselő hivatalok – minden tiltakozás és független műemléki szakértői vélemény ellenében – hozzájárulásukat adták. Pillanatnyilag csak a földszinti falak állnak és egy ál Hild-ház épül majd.

– 2014. október 13 án került sor a 2014 februárjában a Párizsi Magyar Intézet meghívására az ÓVÁS! napok alkalmából rendezett fotókiállítás itthoni bemutatására a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. Jávor István és Fejér Martin képeinek nagy része 2013-ban a VII. kerületi önkormányzat felkérésére “Ami látható, és ami láthatatlan” című, az Erzsébetváros zsidó örökségéről szóló ÓVÁS! által összeállított kötethez készült. Utómunka Romvári János, válogatás: Cserba Júlia művészeti író, a párizsi kiállítás kurátora. A kiállítást Koltai Lajos Kossuth díjas filmrendező-operatőr nyitotta meg. A rendezvényen, csellón játszott: Mózer Katalin. A megnyitót megtisztelte jelenlétével Norvégia nagykövete, a Mazsihisz és a Mazsike elnöke. A kiállítás megrendezését a MAZSÖK pályázati és a MAZSIHISZ helyszínt biztosító támogatása tette lehetővé.

-2014 júniusában kezdtük el két évre tervezett zsidó örökséggel kapcsolatos kutatásunkat a 2013 során a VII. kerületi önkormányzat felkérésére készített Erzsébetváros zsidó örökségéről szóló, Ami látható, és ami láthatatlan címmel megjelent kötetünk folytatásaként. Ez a kutatás az Erzsébetváros, a Terézváros, a Lipótváros és az Új Lipótváros területén épületekben is kifejezhető zsidó hozzájárulásról szól majd. A projekthez weboldal készül, ahol térképen tüntetjük fel a zsidó építtetők által építtetett és zsidó építészek által tervezett épületeket, így jelezve a zsidó hozzájárulás építészeti mértékét ezekben a városrészekben. A kutatást szociológiai tanulmányok egészítik majd ki és végül dokumentumfilm is készül. A kutatási anyagot megosztjuk a Zachor Alapítvánnyal annak érdekében, hogy oktatási anyagként is működhessen.

SIKERES PÁLYÁZATOK 2014-ben

MAZSÖK pályázati támogatás a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában rendezett fotókiállítás megrendezéséhez. Rothschild Alapítvány pályázati támogatása az ÓVÁS! Egyesület zsidó örökséggel kapcsolatos két éves kutatásához.

JOGI TEVÉKENYSÉG, JOGI HELYZET

2014-ben jogi oldalról minden beadványunk kudarccal végződött. A 2012 óta született új törvények és rendelkezések ellehetetlenítették illetve megszüntették a civil szervezetek örökségvédelemmel kapcsolatos ügyféljogát, azt véleménynyilvánítási jogra cserélték, melyet azonban nem kötelező figyelembe venni. Ezt nem akartuk tudomásul venni, de a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott jogorvoslati kérelmünket is elutasították. Tehát, az örökségvédelemmel kapcsolatban az ÓVÁS! Egyesületnek többé nem lesz ügyféljoga, de ugyanúgy a többi civil egyesületnek sem. Ehhez járul a szétdarabolt és minden erejétől megfosztott örökség- és környezetvédelem, ami a helyzetet végkép ellehetetleníti. Pert vesztettünk a KÖH jogutódjával a Fővárosi Kormányhivatallal szemben a Dob utca 21. műemlék épület esetében is, ahol a külső homlokzat műemléki helyreállítása mögött a teljes épületet lebontották és betonfalú lifttel tették tönkre még az úgymond megőrzött védendő lépcsőházat is. Ma ilyen lehet egy műemlék, pusztán egy homlokzati fal, hogy mögötte mi van, az nem számít.

TERVEINK A 2015-ÖS ÉVRE

Az általánosan minden évben folytatott és az előzőekben felsorolt tevékenységeken kívül konkrét terveink a következők:

– Nemzetközi konferenciát szeretnénk rendezni 2015 őszén „A zsidó negyed elmúlt tíz éve és jövője” címmel. Az elmúlt tíz év alatt a negyed szinte a teljes ismeretlenségből az egyik legismertebb, leglátogatottabb budapesti városrésszé vált, veszélyeztetettsége azonban nem szűnt meg. Szeretnénk megvitatni a tíz év alatt történteket, sikert és kudarcot egyaránt, a negyed mai helyzetét, a közelmúltban történteket és a jövő lehetőségeit. Ezért 2015. októberre kétnapos nemzetközi konferenciát szervezését tervezzük hazai és külföldi hivatalos- és civil szervezeteket képviselő résztvevőkkel.

– Folytatjuk a zsidó örökséggel kapcsolatos két éves kutatási programunkat.

– Megoldást keresünk a Király utca 15. alatti gettó emlékhely hosszú távon is megmaradó kertépítészeti kialakítására

– Részt veszünk a Városliget és a Vár terveinek vitáiban

Budapest. 2015. május 28.ÓVÁS! Egyesület