BESZÁMOLÓ AZ ÓVÁS! KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az ÓVÁS! Egyesület 2004. évi megalakulása óta foglalkozik az UNESCO által is védett Régi Pesti Zsidónegyed értékeinek bemutatásával és védelmével szóban, írásban, fotózással, filmek és kiadványok készítésével, demonstrációkkal, kiállítások és konferenciák rendezésével, valamint jogi úton történő érdekérvényesítéssel.

2015 során ez utóbbival már nem élhettünk, mert a kulturális örökséggel, műemlékkel kapcsolatos kérdésekben a 2012-ben megváltoztatott törvények ezt a civil szervezetek számára többet nem teszik lehetővé.

Ugyanakkor folytattuk az ingyenes séták vezetését magyar és külföldi egyetemistáknak, civil szervezeteknek, önkormányzatnak, stb., de már nemcsak a szűken vett zsidónegyedben, hanem tágabb területen is, például a VI. kerületben.

Továbbra is szakmai tanácsokat adtunk a hozzánk fordulóknak: lakóknak, egyetemistáknak és civil szervezeteknek. Egész évben folyamatosak voltak az ÓVÁS! találkozók (az ÓVÁS! tagjai és támogatói részvételével) az egyesület programjainak és az új kutatási program és a weboldal készítésének megbeszélésére valamint az egyeztetések más civil szervezetekkel közös ügyekben.

PROGRAMJAINK

 • Egész évben dolgoztunk a már 2014.-ben elkezdett zsidó örökséggel kapcsolatos „Kik éltek, kik építettek itt?” cím alatt folyó kutatásunkon, aminek befejezése 2017 áprilisára várható. Ez a kutatás a zsidó hozzájárulásról szól Budapest világvárossá válásában, elsősorban az Erzsébetváros, a Terézváros, a Lipótváros és az Új Lipótváros területén. (A zsidók szerepét a főváros fejlődésében sokan és sokféle módon tárgyalták, a témának komoly irodalma van. A „Kik éltek, kik építettek itt?” címen indított program újdonsága az, hogy épületek, építtetőik, tervezőik és lakóik megjelenítésével egy weboldalon mutatjuk be, mivel járult hozzá a főváros arculatához zsidó lakossága. Mindezt szociológiai tanulmányok és dokumentumfilm egészítik ki. A kutatási anyagot megosztjuk a Zachor Alapítvánnyal annak érdekében, hogy oktatási anyagként is működhessen).
 • 2015. január 18-án szakértők részvételével kerekasztal konferenciát tartottunk a Hátsó Kapuban (VII. Dohány utca 13.) kutatásunk céljának és kezdő lépéseinek bemutatására és megvitatására.
 • 2015. február 8-án a készülő kutatási projektről készített interjút Ránki Júlia a Tilos Rádióban.
 • 2015. március 3-án és 6-án is francia egyetemisták és gimnazisták számára vezettünk sétát a zsidónegyedben.
 • 2015. március folyamán két interjú is készült az ÓVÁS! tagjaival. Az egyik a HVG-ben, a másik a Népszabadságban jelent meg.
 • 2015. június 20. ÓVÁS! rendezvényt tartottunk a Múzeumok éjszakáján a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában, a zsidó negyed életét bemutató „Itt és Most” című Fejér Martin és Jávor István felvételeiből összeállított ÓVÁS! kiállítás fotói között.
  (Program: Perczel Anna „Ami látható, és ami láthatatlan” című ÓVÁS! kötet és az új „Kik éltek, kik építettek itt?” kutatás bemutatása; Dombi Gábor újságíró, kutató, az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár kezdeményezője, ötletgazdája beszámolója a tervezett zsidó múzeumról. „Álom egy múzeumról” című előadása; zene: Alexey Zelensky,Tom Czibolya és Peter Czibolya ; Variations and Improvisations, Experimental music and ancient songs.)
 • 2015. július 21-én részt vettünk a VII. Király utca 51. szám alatti ház előtt Kis Pál fotográfus és felesége emlékére szervezett „botlatókő” elhelyezésen. Hozzájárultunk az előkészítéshez, a kiállítási tablók tartalmához. Az ÓVÁS!-ból az eseményről Jávor István dokumentumfilmet, Szegő Dóri pedig Kis Pál ma Izraelben élő 86 éves lányával riportot készített.
 • 2015 augusztusában vezetést tartottunk a zsidó negyedben egyrészt spanyol egyetemistáknak, másrészt a Washingtoni Holokauszt múzeum vezetőinek.
 • 2015. szeptember 18-án a Kulturális Örökség Napjai keretében a Fiumei úti Nemzeti Sírkert Kegyeleti Múzeumában tartott „Földbezárt zsinagógák” című konferencián Perczel Anna vetítéssel egybekötött előadást tartott az ÓVÁS! Egyesület készülő projektjében feltárt u.n. rejtett zsinagógákról, imahelyekről a Teréz- és az Erzsébetvárosban.
 • 2015. szeptember 19-én a Műemléki világnap alkalmából a VI. kerületi önkormányzat felkérésére Perczel Anna vezetést tartott a Városligeti fasorban, bemutatva a VI. kerület oldalán található villákat, a villák építtetőit, építészeit, híres lakóit.

SZAKMAI ANYAGOK, VÉLEMÉNYEK

 • 2015.-ben a fővárosi kerületeknek kötelező volt Településfejlesztési Koncepciót (TFK) és Integrált Területfejlesztési Stratégiát (ITS) készíteni. A nyár folyamán (június 22. és július 15.) két kerület fejlesztési koncepcióját véleményeztük, a VII. kerületét és a XII. kerületét.
 • A XII. kerületi koncepció véleményezése összekapcsolódott a Törpe2 civil csoport támogatásával, ahol a Törpe utca lakói összefogtak egy önkormányzati és egy magántulajdonú épület bontása valamint a Böszörményi úti átalakítás módja ellen. Az utca lakói, rajtunk kívül még további civil szervezetek, építész szakértők véleménye és minden szakmai érvünk ellenére a két védelemre méltó épületet lebontották. Ezek a bontások tökéletes ellentétet képeztek és képeznek a kerület a fejlesztési koncepcióban és a stratégiában saját maga által megfogalmazott elveivel.
 • Az ÓVÁS! részéről Perczel Anna részt vett a Párbeszéd a Várért csoport több helyen is közzétett felhívásában, véleményében, tiltakozásában.

PÁLYÁZATOK 2015-BEN

 • Az ÓVÁS! Egyesület dr. Berényi Zsuzsanna Ágnes „Történelem jelvényekben elbeszélve” című (a zsidó negyedben mai napig is működő) Első Magyar Tűzzománc Jelvénygyár huszadik és huszonegyedik századi egyedülálló történetét bemutató könyvének a Gondolat kiadónál történt megjelentetéséhez segítségképen a MAZSIHISZ-nél pályázott, ahol erre a célra a MAZSIHISZ MP 2014-C/026 sz. pályázati számon 500.000 Ft támogatást nyert. A pályázat a 2015. október 10-i beszámolóval és elszámolással sikeresen lezárult. A kötet a Gondolat kiadónál 300 példányban jelent meg. A megjelent kötet bemutatására 2015. október 5-én a Magyar Nemzeti Levéltárban került sor.
 • Pályázatunk az NKA Kulturális Alaphoz: a „Milyen jövő vár Pest régi zsidó negyedére? című konferencia megrendezésére sikertelenül zárult. A várólistán ~ 1400-ik helyre kerültünk. (Az ÓVÁS! Közhasznú Egyesület 2004-ben alakult. A kezdetek óta több mint tíz év telt el. Ez alatt nagy változások történtek. A negyed a szinte teljes ismeretlenségből az egyik legismertebb, leglátogatottabb budapesti negyeddé vált, de úgy látjuk veszélyeztetettsége nem szűnt meg. A tíz év alatt történteket, sikert és kudarcot egyaránt, vagyis a negyed mai helyzetét és a jövő lehetőségeit egy kétnapos nemzetközi konferencia keretében terveztük megvitatni hazai és külföldi hivatalos és civil szervezeteket képviselő résztvevőkkel).
 • A Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázatunk az egyesület alapdolgainak fenntartására (könyvelő, honlap, regisztrációs díj pályázat esetén, stb.) szintén sikertelenül zárult, ugyancsak ~ 1400 körüli várólistán végeztünk.

JOGI TEVÉKENYSÉG, JOGI HELYZET

 • 2014 óta jogi oldalról minden beadványunk kudarccal végződött. A 2012 óta született új törvények és rendelkezések ellehetetlenítették illetve megszüntették a civil szervezetek örökségvédelemmel kapcsolatos ügyféljogát, azt véleménynyilvánítási jogra cserélték, melyet azonban nem kötelező figyelembe venni. Ezt nem akartuk tudomásul venni, de a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott jogorvoslati kérelmünket elutasították. Tehát, az örökségvédelemmel kapcsolatban az ÓVÁS! Egyesületnek többé nem lesz ügyféljoga, de ugyanúgy a többi civil egyesületnek sem. Ehhez járul a szétdarabolt és minden erejétől megfosztott örökség- és környezetvédelem, ami a helyzetet végkép ellehetetleníti.
 • 2015 során a közhasznú civil szervezetekre vonatkozó új szabályok, törvények, rendelkezések miatt új illetve javított alapító okiratot készítettünk.

TERVEINK A 2016. ÉVRE

Az általánosan minden évben folytatott és a bevezetőben felsorolt tevékenységeken kívül konkrét terveink a következők:

 • Folytatjuk a zsidó örökséggel kapcsolatos kutatási programunkat, a weboldal fejlesztését és feltöltését, megnyitását a szélesebb közönségnek.
 • 2017 áprilisában kiállítást és nemzetközi kerekasztal konferenciát rendezünk a „Kik éltek, kik építettek itt?” kutatásunkról.
 • Megoldást keresünk a Király utca 15. alatti gettó emlékhely hosszú távon is megmaradó kertépítészeti kialakítására: tervet készítünk és támogatókat keresünk a megvalósítására.
 • Továbbra is részt veszünk és véleményt mondunk a Városliget és a Vár terveinek valamint más a város arculatát és környezetét érintő tervek esetében.

Budapest, 2016. május 19.Perczel Anna elnök
ÓVÁS! Egyesület