Összefoglaló az Óvás! 2009. évi tevékenységeiről

Az Egyesület 2009-ben végzett tevékenységei – mind szakmai, mind civil területeken – azoknak a céloknak az elérésére irányultak, melyeket alapításakor meghatározott:   „Budapest épített környezetének védelme, az egyes városrészek értékeinek megóvása, egyedi épületeinek, teljes urbanisztikai egységének megőrzése érdekében – különös tekintettel a Károly körút – Andrássy út – Erzsébet körút – Rákóczi út által határolt terület veszélyeztetett, várostörténeti szempontból értékes épületeinek megóvására.” (Alapító Okirat)

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

1. Műemlékvédelem, városvédelem, építészet

1.a   Az Egyesület saját szervezésű akciói

„Alternatív gondolatok a zsidónegyedről” címen az Egyesület április 28. – május 12-ig kiállítást rendezett a Centrális Galériában. A kiállítás 22 tablón mutatta be az ún. Alternatív Tervet, melyet az ÓVÁS! tagjai és külső szakértői több hónapos intenzív munkával készítettek a zsidónegyed megőrzéséről és rehabilitációs lehetőségeiről. A munka elvégzését és a kiállítás megrendezését is a Soros Alapítvány támogatása tette lehetővé. A kiállításhoz kapcsolódóan Jávor István és Szegő Dóri dokumentumfilmet készített a negyedben működő kulturális intézmények, alternatív helyek, üzletek tulajdonosaival illetve működtetőivel, a negyeddel kapcsolatos gondolataikról, terveikről. A kiállítást Konrád György nyitotta meg.

A kiállítás zárónapjára az Egyesület nyilvános eszmecserét szervezett a döntéshozókkal. Meghívottak voltak: Demszky Gábor, Mezős Tamás, Fejérdy Tamás, Beleznay Éva.

A kiállítást június 8-án bemutatták a Városháza dísztermében is, a megnyitó beszédet Demszky Gábor főpolgármester tartotta.

2010. május 1-2-3-án Jávor István és Horn Gabi szervezésében és több ÓVÁS! tag részvételével részt vettünk a Múzeumok Majálisa rendezvényen a Nemzeti Múzeum kertjében, ahol az ÓVÁS! sátornak nagy sikere volt a képeslapokkal, könyvekkel, információkkal, vetítéssel

 

1.b  Egyeztető tárgyalások

Március 17-én és március 24-én az ÓVÁS! képviselője  Budapest főépítészével folytatott egyeztető tárgyalásokat a zsidónegyed továbbra is fennálló problémáiról

Június 8-án Mezős Tamás KÖH-elnök kezdeményezésére az ÓVÁS! Ladányi János, Bakó Katalin, Szántó Kató, Perczel Anna képviseletében egyeztető tárgyaláson vett részt a zsidónegyed védelméről a KÖH-ben. Annak ellenére, hogy Mezős Tamás több kérdésben is megállapodást ajánlott az ÓVÁS!-nak, az egyeztetésről készült, emlékeztetőt nem igazolta vissza és a védelem érdekében történt megállapodásokkal kapcsolatban részéről azóta sem történt semmi.

Augusztus 30-án előzetes egyeztetések folytak civil szervezetekkel a VI. kerületi főépítésznél a VI. kerület készülő Általános Tervéről (ÓVÁS! Szindikátus, Nagydiófa utcaiak, stb.).

Szeptember 30-án az ÓVÁS! képviselője részt vett a Kazinczy utca 37-39-41 tervének vitáján a KÖH-ben, Sajti Zsuzsa a KÖH VII. kerületi előadója és a tervezők meghívására. Az eredmény nem bíztató.

1.c   Részvétel szakmai vitákon, konferenciákon, fórumokon

Az ÓVÁS! képviselői részt vettek a Fővárosi Közgyűlés Városképvédelmi Bizottságának ülésén, melyen a Nagydiófa utca 8. helyzetét tárgyalták. (január 11.)

A stuttgarti Magyar Intézet vendégeként Perczel Anna előadást tartott a Zsidónegyedről. (január 29.)

Az Építészek Házában az ÓVÁS! és Szindikátus Egyesület kétszer tartott tájékoztatást a zsidónegyed kérdéseiről és rehabilitációjáról. (május 7. és június 23.).

A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) az Iparművészeti Múzeumban nyilvános vitát szervezett a zsidónegyedről. A vitán az ÓVÁS! képviselője, a döntéshozók és a KÉK képviselői vettek részt (május 21.)

Az MTA „Quo Vadis Zsidónegyed” címen kerekasztal beszélgetést szervezett, melyen meghívottakként az ÓVÁS! képviseletében Perczel Anna és Ladányi János vettek részt. (július 24.)

Az Egyesület részt vett a „Zsebparkok az Erzsébetvárosban” c. KÉK rendezvényen. (október 3.)

 

1. d    Szakmai véleményezés, levelezés

 

Március 16-án az Egyesület beszámolót küldött az UNESCO-nak arról, hogy mit teljesített és főleg mit nem a magyar állam az UNESCO elvárásaiból.

December 22-én az ÓVÁS!  a Szindikátussal közösen elküldte szakmai véleményét a  Kulturális Örökségvédelmi Minisztériumnak a Világörökségi törvény tervezetéről.

 

1.e    Tanácsadói tevékenység

A Karlsruhe Institute of Technology (Karlsruhe Universitaet) Urbanisztikai Tanszéke végzős hallgatóinak diplomamunka témáként a régi pesti zsidónegyed városrendezési problémáit adta ki. Perczel Anna folyamatosan konzultált a vezető tanárokkal és a diplomázó diákokkal. Januárban a tanszék bemutatta Perczel Annának az elkészült diploma-terveket. Júliusban Perczel Anna konzultációs kurzust tartott az Osakai Urbanisztikai Egyetem diákjainak, akik professzorukkal, Michiriro Kitával harmadszor tértek vissza a zsidó negyed tanulmányozására.

2. Jogvédelem, jogi tanácsadás

 

Egy év elteltével, 2009 júliusában elkészült és nyilvánosságra került a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának jelentése a 2008 szeptemberében elfogadott, Erzsébetvárosi Szabályozási Tervvel kapcsolatos törvényességi felülvizsgálatról, melyet az ÓVÁS! Egyesület beadványára készített el. Ebben igazolódott az ÓVÁS! gyanúja, hogy az elfogadott terv, melynek alapján az engedélyezések történnek, jogi értelemben is több ponton törvénysértő. A VII. kerületi önkormányzat a felszólítás ellenére sem vonta vissza a tervet. Ezért az ÓVÁS! Egyesület elhatározta, hogy Alkotmánybírósághoz fordul.

 

Az Egyesület jogi szakértői, tanácsadói folyamatosan konzultáltak, aktuális beadványok elkészítésében együttműködnek a társ civil szervezetek szakértőivel.

 

Október 5-én az Egyesület képviselője részt vett a Nagydiófa 8. bírósági tárgyalásán.

November 11-én szakértőink egyeztető megbeszélésen voltak a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosánál a Szindikátussal és a Nagydiófa utcaiakkal közösen. A tárgyalás témája az Alkotmánybírósági beadvány és a Világörökségi Törvény volt. .

December 22-én az ÓVÁS! a Szindikátussal és a Védegylettel közösen beadványt nyújtott be a törvénysértő VII. kerületi Szabályozási Tervvel kapcsolatban az Alkotmánybíróságnak.

 

HOZZÁJÁRULÁS CIVIL PROGRAMOKHOZ

 

Január 25.

– Séta vezetése a zsidónegyedben a Masorti Europe számára

Május 1-2-3.

– Részvétel a Múzeumok Napja rendezvényen ÓVÁS! sátorral a Múzeum kertben. Az Egyesület tagjai közül igen sokan részt vállaltak az ügyeletben és tájékoztatásban. (szervező: Jávor István)

 

December 19.

– Séta vezetése a zsidónegyedben a Marom szervezésében a Negyed6-Negyed7 rendezvény keretében

Augusztus 7.

–  Beszélgetésen való részvétel a Bánki Művészeti Fesztivál rendezvényén

November 8.

–Előadás a Limmudon a zsidónegyedről és egy virtuális séta vezetése az erzsébetvárosi modell segítségével

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS CIVIL SZERVEZETEKKEL

 

Az Egyesület az alábbi civil szervezetekkel tart fenn szoros együttműködési kapcsolatot:

Nagydiófa Egyesület, Levegő Munkacsoport, Szindikátus Egyesület, Védegylet, Marom Egyesület ,

 

Mardis Hongrois de Paris

–         az Egyesület továbbra is szoros és gyümölcsöző kapcsolatot tart fenn a Párizsban élő magyarok egyesületével

Association Paris Historique

 

Podmaniczky Páholy

–         az Egyesület több más budapesti civil szervezettel együtt tagja a Podmaniczky Páholynak, 2009-ben is Egri Orsolya alelnök képviselte egyesületünket a megbeszéléseken

 

MÉDIA

 

Az ÓVÁS! Egyesület tevékenységét és a régi pesti zsidónegyed ügyét 2009-ben is mind a belföldi, mind a külföldi sajtó kitüntetett figyelemmel kísérte. Az Alternatív Terv kiállítása kapcsán különösen nagy volt az érdeklődés, vezető napilapokban, folyóiratokban, szakmai orgánumokban számos cikk jelent meg, az Egyesület tagjai rádió- és TV interjúkat adtak.

 

Január 25

–Tilos Rádió: beszélgetés a Zsidónegyedről és Budapestről Brüsszelbe közvetítve a Cinemaligre rendezvényére

 

Március 5.

–Riport, Szabó Anita

Március 18.

– Interjú a HVG-nek

Április 7.

–riport, Jelinek Csaba

Május 6.

– Interjú Váradi Júliának az Alternatív Tervről

Augusztus 27.

– riport Papp Ágnesnek

November 18.

–interjú a France 21 TV-nek

December 12.

– Rádió interjú

 

Az Egyesület március 19-én sajtótájékoztatót tartott a Sirály Kávéházban „Törvénysértő tervek – törvénytelen bontások” címmel.

Szó volt a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának jelentéséről, amelyben kifejti a Belső-Erzsébetvárosi Szabályozási Terv törvénytelenségeit és felszólítja a kerületet a terv felfüggesztésére, valamint az UNESCO beszámolónkról és a titkosított KÖH értékvizsgálatról. Ezen a sajtótájékoztatón bemutatkoztak a társ civil szervezetek is: Nagydiófa Egyesület, Szindikátus, Védegylet, Nagymező utcaiak, Barát utcaiak, Levegő Munkacsoport, stb. Mindazok, akikkel gyakran összefogunk egy-egy ügy érdekében.

 

A „Szombat” folyóirat Zsidónegyedről szóló különszámába az Egyesület tagjaitól – Ladányi Jánostól és Perczel Annától – egy-egy cikk jelent meg.

 

 

EGYESÜLETEN BELÜLI SZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 

Az Egyesület az aktuális teendők megbeszélésére 2009-ben 3 alkalommal tartott tagsági és támogatói találkozót:

–         január 26-án

–         március 16-án

–         június 15-én

 

2008. júniusában ill. júliusában az Egyesület két alelnöke – Ladányi János és Egri Orsolya – és elnöke – Jávor István – lemondtak megbízatásukról. Az új elnök megválasztásáig Jávor István vállalta az elnöki feladatok ellátását.

 

Az Egyesület 2009. június 15-én választott új vezetőséget.

Elnök: Perczel Anna

Alelnökök: Egri Orsolya és Horn Gabriella

 

 

Pályázati támogatások elnyerése és pályázatok beadása

 

2009-ben az ÓVÁS!  három pályázati támogatást nyert el:

1.     A Nemzeti Civil Alap támogatását az Egyesület működésére

2.  A Soros alapítvány támogatását az „Alternatív gondolatok a zsidónegyedről” című kiállítás megrendezéséhez

3.  A Budapest Bank Budapestért Alapítvány támogatását az „Alternatív gondolatok a zsidónegyedről” című kiállítás megrendezéséhez

 

2009. november 5-én pályázatot nyújtottunk be a Norvég Civil Alaphoz az ÓVÁS! sátor létrehozására és az Alternatív Terv látványterveinek elkészítésére, 1- forduló

2009. december 22-én, miután az 1. fordulón sikeresen túljutottunk, beadtuk a 2. forduló pályázati anyagát                                                                            

 

 

 

Budapest, 2010. június 16.