Beszámoló az ÓVÁS! 2008. évi tevékenységéről

Az Egyesület 2008-ban végzett tevékenységei – mind szakmai, mind civil területeken – azoknak

a céloknak az elérésére irányultak, melyeket alapításakor meghatározott:  

„Budapest épített környezetének védelme, az egyes városrészek értékeinek megóvása, egyedi épületeinek, teljes urbanisztikai egységének megőrzése érdekében –  különös tekintettel a Károly körút – Andrássy út – Erzsébet körút – Rákóczi út által határolt terület veszélyeztetett, várostörténeti szempontból értékes épületeinek megóvására.” (Alapító Okirat)

SZAKMAI   TEVÉKENYSÉG

 

1. Műemlékvédelem, városvédelem, építészet

Az Egyesület szakértői csoportja Perczel Anna vezetésével 60 pontban véleményezte azt a Belső-Erzsébetvárosra készített Szabályozási Tervet, amit a VII. kerületi önkormányzat Nagy Béla tervezőirodájától rendelt meg. Az Egyesület képviselői az egyeztető tárgyalásokon folyamatosan részt vettek. Az Egyesület véleményének valamennyi pontját – egy pont kivételével – Nagy Béla tervező és a VII. kerületi önkormányzat elutasította. (Az Egyesület állásfoglalása megtekinthető: www.ovasegyesulet.hu – Archívum)

Az Egyesület két szakértője – Perczel Anna és Zsuppán András – elkészítette listával és indoklással, majd a KÖH-nek áprilisban benyújtotta Külső-Erzsébetváros épületeinek védelmi javaslatát. A javaslatra eddig még nem érkezett válasz.

A Király utca 15. udvarán álló egykori, 2006-ban elbontott gettófal visszaépítési munkálatait – melyet a KÖH  elrendelt – az Egyesület részéről Zsuppán András kísérte figyelemmel. A falhoz, ill. a ház homlokzatára kerülő emléktáblák szövegére a KÖH kérésére Egyesületünk javaslatot tett és a szövegeket több nyelven elkészítette. A táblák elhelyezésére eddig nem került sor.

                             

2008. június 5-én az ÓVÁS! Egyesület építészeti-városrendezési szakértőjeként Perczel Anna Párizsban előadást tartott az Urbanistes Sans Frontieres meghívására a párizsi Magyar Intézetben „ A régi pesti zsidónegyed történeti kialakulása és jelenlegi helyzete” címmel.

Az Egyesület tagjai belföldi és külföldi szakértőknek, újságíróknak, és civil érdeklődőknek egész évben sétákat vezettek a Zsidónegyedben, melyek során bemutatták a negyedet mint rendkívül értékes, egyedi műemléki területet és mint súlyosan veszélyeztetett építészeti örökséget.

Egy tervezői csoport – melynek tagjai részben az ÓVÁS! szakértői,  részben külső szakértők –  Perczel Anna irányítása alatt elkezdte az ún. Alternatív terv kialakítását. Ebben a tervben az Egyesület többféle megközelítésből – építészeti, városépítészeti, szociológiai, közlekedési, kulturális – és konkrét példák alapján bemutatja elgondolásait a negyed valódi és a világörökségi területhez méltó rehabilitációját illetően.

A Karslruhei  Egyetem Építészeti-Urbanisztikai Tanszéke a 2008/2009. tanév diplomaterv feladatául a régi pesti zsidónegyedet adta ki és Egyesületünket kereste meg magyarországi partnerként. Így a tanszékkel és a diákokkal októbertől együttműködői, konzultánsi kapcsolatban állt egyesületünk. 2008-ban két alkalommal volt többnapos konzultáció a budapesti helyszínen.

2. Jogvédelem, jogi tanácsadás

Az Egyesület intenzív jogi levelezést folytatott a negyedet érintő műemlékvédelmi ügyekben – Akácfa utca 47-49. rongálása, ügyfél státusz kérvényezése stb. – Dr. Kollonay Enikő és Dr. Tolnai Katalin jogászok, valamint a TASZ szakértőinek segítségével.

Műemlékvédelmi ügyekben az Egyesület tanácsadói kapcsolatban állt azokkal a budapesti és vidéki civilekkel, akik veszélyeztetett épületek ügyében egyesületünkhöz fordultak. Többszöri jogi segítséget kapott szakértőinktől Dr. Berényi Zsuzsanna, a Király utca  25. szám alatti ház   egyik üzlethelységének bérlője, az itt található védett jelvénykészítő műhely tulajdonosa.

 

3. Tárgyalások, levelezés

2008. október 24-én  levélben fordultunk a KÖH-höz, hogy megkaphassuk  a Régi pesti zsidónegyedre vonatkozó épületenkénti értékleltár anyagának másolatát (az alternatív terv készítéséhez alátámasztó anyagként), mely február 22-ére elkészült, de nem lett közreadva. Kérésünket novemberben dr. Mezős Tamás elnök elutasította.

2008. április 8-án Ikvai-Szabó Imrével, Budapest alpolgármesterével az Egyesület képviseletében Jávor István, Ladányi János és Perczel Anna tárgyaltak azt követően, hogy az UNESCO szakértői jelentése a régi pesti zsidónegyedről nyilvánosságra került, valamint azért, mert a VII. kerület úgy indította el a Belső-Erzsébetváros szabályozási tervének egyeztetési folyamatát, hogy azt kettébontva az első ütemben kihagyta belőle mindazt, ami változást jelenthetett volna.

2008. április 22-én  Mezős Tamással, a KÖH elnökével az Egyesület képviseletében Jávor István, Ladányi János és Perczel Anna tárgyaltak. Az ÓVÁS! Egyesület képviselői az elfogadás előtt álló, már szakhatósági jóváhagyásra kiküldött, Belső-Erzsébetvárosra vonatkozó Szabályozási Tervvel és a zsidónegyed területén zajló nagymértékű bontási és építési folyamatokkal kapcsolatban hat kérdést intéztek a KÖH elnökéhez.

A kérdésekre egy kivételével nem kaptak érdemi választ. Az egyeztetésről emlékeztető készült.

 

 

4. Részvétel önkormányzati gyűléseken, felszólalások, dokumentáció

2008. május 28-án a Fővárosi Közgyűlésen egy előterjesztéssel kapcsolatban – mely a zsidónegyedre 3 éves moratórium elrendelését kérte – Ladányi János felszólalt az ÓVÁS! Egyesület nevében. Az előterjesztést a közgyűlés leszavazta, Ladányi Jánost Hunvald György beperelte becsületének megsértéséért. (A pert Hunvald György a későbbiekben elvesztette.)

 

2008. augusztus 28-án a Fővárosi Közgyűlésen Hunvald György a fővárosi előterjesztés ellenében a képviselőtestület támogatását kérte a Szabályozási Terv elfogadásához.  Perczel Anna (ÓVÁS!), dr. Bakó Katalin (Nagydiófa Egyesület) és Kollonay Enikő (Szindikátus Egyesület) az előzetes bejelentkezés ellenére nem kaptak szót. A közgyűlés Hunvald György módosító indítványát fogadta el.

2008. december 13-án, a sorozatos letartóztatásokat követően a VII. kerületi önkormányzat rendkívüli ülésén Jávor István videó-dokumentációt készített (megtekinthető www.ovasegyesulet.hu – Video)

 

 

 

 

CIVIL PROGRAMOK SZERVEZÉSE

Az Egyesület 2008. április 28. – május 12. között ÓVÁS! Estek címen a Sirály Kávéházban (Király utca 50.) nagy sikerű rendezvénysorozatot szervezett, mely szakmai, civil és lakossági fórumként is funkcionált.

A rendezvénysorozat programjai:

       fotókiállítás a negyedről

       beszélgetés „Az UNESCO jelentésről és ami utána történik” címmel

(meghívott szakértők: Beleznay Éva főépítész, dr. Mezős Tamás KÖH elnök, dr. Fejérdy Tamás KÖH alelnök, Vargha Mihály Építészfórum, moderátor: Váradi Júlia)

       könyvbemutató: Perczel Anna, Védtelen örökség, Városháza kiadó, 2007.

       beszélgetés dr. Feldmájer Péterrel, a Mazsihisz elnökével

EGYÜTTMŰKÖDÉS  CIVIL SZERVEZETEKKEL

Nagydiófa Egyesület

       közös sajtótájékoztatók szervezése (szeptember 2.

                                                               december 10.)

       2008. április 14-én a Nagydiófa u. 8. megmentésére szervezett tüntetésen az ÓVÁS! Egyesület nevében Kemény Mária beszélt

Levegő Munkacsoport, Szindikátus Egyesület, Védegylet

        az ÓVÁS! és a Nagydiófa Egyesület által 2008. szeptember 17-én írt nyílt levélhez (a szabályozási terv elfogadása előtt egy nappal) – melynek címzettje a VII. kerületi önkormányzat polgármestere és képviselő testülete – aláíróként csatlakoztak (a szabályozási terv levélben felsorolt törvényi szabálytalanságai közül az egyik miatt a Közigazgatási Hivatal 2008 decemberében törvénysértést állapított meg)

(www.ovasegyesulet.hu – Hírek)

 

Mardis Hongrois de Paris

        az Egyesület szoros és gyümölcsöző kapcsolatot tart fenn a Párizsban élő magyarok egyesületével. Decemberben az egyesület elnöke, Jean-Pierre Frommer Budapesten találkozott az ÓVÁS! vezetőivel.

Podmaniczky Páholy

        az Egyesület több más budapesti civil szervezettel együtt tagja a Podmaniczky Páholynak, 2008-ban Egri Orsolya alelnök képviselte egyesületünket a megbeszéléseken

MÉDIA

Az ÓVÁS! Egyesület tevékenységét és a régi pesti zsidónegyed ügyét 2008-ban is mind a belföldi, mind a külföldi sajtó kitüntetett figyelemmel kísérte. Vezető napilapokban, folyóiratokban, szakmai orgánumokban számos cikk jelent meg, az Egyesület tagjai rádió- és TV interjúkat adtak.

  

2008-ban az Egyesület két  SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT  szervezett a Spinoza Kávéházban (Dob utca 15.):

Szeptember 2. – „Városrehabilitáció helyett buldózeres városrekonstrukció nagykoalícióban” címmel 

December 10. – „A pesti zsidónegyed jelene és jövője a mai helyzetben” címmel

(a sajtótájékoztató megtekinthető: www.ovasegyesulet.hu – Video)

A Kritika c. folyóirat októberi tematikus száma a zsidónegyeddel foglalkozott. A Pallas Páholy  december 3-án beszélgetést szervezett ez alkalomból, melyen Ladányi János és Perczel Anna vettek részt az Egyesület részéről. 

EGYESÜLETEN BELÜLI SZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉGEK

2008 tavaszától működik az ÓVÁS! Egyesület honlapja www.ovasegyesulet.hu címen,

Kaszics Bálint és Darvasi Piroska szerkesztésében.

Az Egyesület  az aktuális teendők megbeszélésére 2008-ban  5 alkalommal tartott tagsági és támogatói  találkozót:

        január 28.

        február 5.

        június 23.

        július 14.

        augusztus 11.

2008 júniusában Ladányi János lemondott alelnöki megbízatásáról.

2008. július 14-én  Jávor István, az Egyesület elnöke és Egri Orsolya alelnök is lemondtak  megbízatásukról. Az Egyesület működőképességének megőrzése érdekében Jávor István az  új elnökválasztásig vállalta az elnöki feladatok ellátását.

Pályázati támogatások elnyerése

2008-ban az Egyesület két pályázati támogatást nyert el:

1. Nemzeti Civil Alap (NCA) támogatását az Egyesület működési és szakértői költségeire

2. A Soros Alapítvány támogatását a Régi pesti zsidónegyed alternatív tervének elkészítésére

                                                                              

 

Budapest, 2009. június 25.Jávor István elnök