Újabb műemléket bontanak?

2012. július 17-én telefon bejelentést követően közérdekű bejelentést tettünk e-mailen Budapest Főváros Kormány Hivatal Kulturális Örökség Irodavezetőjének (BFKH KÖI), Tóth Ferencnek a Dob utca 19. és a 21. tetőzetének bontásáról és azt kértük, hogy a bontást azonnal állítsák le. Az ÓVÁS! Egyesület mindkét épület esetében ügyfél. A bejelentés pillanatában a tetők szerkezete még állt, csak a cserepek hiányoztak (mindezt fotóval tudjuk igazolni). A bontás azonnali megállítását azért kértük, hogy ne keletkezzenek visszafordíthatatlan károk.

 

Tóth Ferenc irodavezető 2012. július 19-én, a telefonon történt érdeklődésre arról tájékoztatott, hogy július 18-án bejárást tartottak, de ő nem adhat semmilyen felvilágosítást. Azt javasolta, hogy közérdekű bejelentésünket postán ne neki, hanem a VII. kerületnek címezzük, kérdésinkkel is odaforduljunk, mivel a az I. fokú hatósági jogkör 2012. július 1-vel odakerült. Ezután közérdekű bejelentésünket 2012. július 20-án a VII. kerület jegyzőjének is elküldtük e-mailen, majd postai úton, ismételten kérve a bontás haladéktalan leállítását. Emellett kértük az azonnali rendkívüli iratbetekintés lehetőségének megadását az ÓVÁS! számára és ezt követően soron kívüli egyeztetést, valamint helyszíni bejárást az ÓVÁS! szakértőinek részvételével. Az ok, amiért azt gondoljuk, hogy a bontást nem lett volna szabad elkezdeni és kellő időben le kellett volna állítani a következő:
A Dob utca 21. ugyan jogerős építési engedéllyel rendelkezik, de az ÓVÁS! Egyesület bírósági végzést adott be 2012. július 13-án, a másodfokon megadott építési engedély ellen. Véleményünk szerint az épület bontása és az építkezés megkezdése nem lenne végrehajtható a bírósági döntésig, hiszen a másodfokon kiadott bontási-építési engedély elutasítása esetében az épületen visszafordíthatatlan károk keletkeztek és igen nagy költségekkel kell majd ezt helyrehozni. A Dob utca 19. esetében másodfokon — az ÓVÁS! Egyesület fellebbezésének indokait elfogadva – a KÖH elnöke elutasította az építési engedélyt (az egyemeletes klasszicista műemlékházra két új fémlemez burkolatú emelet ráépítéséről volt szó). A fellebbezésünkre született építési engedélyt elutasító határozathozatalig több mint 5 hónap telt el. Ez alatt az idő alatt a KÖH I. fokú hatósági örökébe lépett BFKH KÖI állagmegóvási engedélyt adott ki, amiről az ÓVÁS! Egyesületet, mint ügyfelet nem értesítették, így erről nem tudtunk, az engedély tartalmát nem ismerjük. Azonban a 2012. július 23-án kapott és mellékelt fotók alapján nehezen elképzelhető, hogy állagmegóvás címén ilyen mértékű bontást lehet megengedni egy műemlék épületen. Véleményünk szerint ez rombolás és nem állagmegóvás. Felmerül a gyanú, hogy az állagmegóvás ürügyén már egy olyan új helyzetet készítettek elő, amikor már nem lesz akadály a műemlék épület eredeti tömege, tetőkontúrja, hiszen már nem is létezik.

Választ a VII. kerület jegyzőjétől 2012. július 24-én kaptunk. Ebben közölte velünk, hogy a 2012. július 18-án a Dob utca 19.-és 21.-ben megtartott bejáráson mindent az engedélyeknek megfelelően rendben találtak. Arról is tájékoztatott, hogy a Dob utca 19. és 21.-el kapcsolatban – például ügyirat betekintés vagy más felvilágosítás – nem hozzá, hanem a BFKH KÖI -hez kell fordulnunk, mivel azokban az ügyekben, amelyek 2012. július 1-je előtt lezárultak és újraindítás nem történt, az a BFKH KÖI-re tartozik. Továbbá a VII. kerület a két épületre vonatkozó iratanyaggal nem rendelkezik és arról, hogy az ÓVÁS! ügyfél, arról őket nem tájékoztatták. A helyszíni bejáráshoz az ÓVÁS!-nak nincs joga, csak ha erre a tulajdonos engedélyt ad, tehát ezzel ne hozzájuk, hanem a tulajdonoshoz forduljunk. Ezért ma, 2012. július 25-én ismételten a BFKH KÖI irodavezetőjéhez fordultunk kérve az azonnali iratbetekintés lehetőségét, közös bejárást az ÓVÁS! részvételével, az iratok postán történő elküldése mellett. A bontás leállítását azért nem kértük ismét, mert az első bejelentésünk óta eltelt hét alatt a két épület tetőszerkezetének és belső tartozékainak bontása totálisan megtörtént. Két lefejezett, kibelezett épület áll most ott. Az irodavezető úr telefonérdeklődésre közölte, hogy csak postai úton tájékoztathat, válaszát már el is küldte, ami még a mai napig nem érkezett meg

2012. július 31.

Perczel Anna

elnök

ÓVÁS! Egyesület