Cinóber Alkony – Vermilion Sunset

válogatás Ámos Imre műveiből – a selection of works by Imre Ámos
2017. június 1. – augusztus 20.
Ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeum, Szentendre

Könyvbemutató – Holokauszt, új utak, új generációk

Ezúton szeretnénk örömmel értesíteni Önöket, hogy május 5-én tartjuk a Holokauszt, új utak, új generációk cím közös kötetünk bemutatóját délután 17 órától a Holokauszt Emlékközpontban. Jom Ha’Soához, azaz a zsidó ünnepek szerint a Holokauszt áldozatainak emléknapjához csatlakozunk ezzel.

A kötetet Hansági Ágnes irodalomtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem docense mutatja be.

Holokauszt Emlékév

A holokauszthoz és a történelmi traumákhoz fűződő viszony a történészeket, irodalmárokat, művészetkritikusokat hosszú időn keresztül megosztotta. A holokausztot körülvevő „tabuerdőket” az utóbbi évtized(ek)ben egyre inkább kiírtja az a gondolkodásmód, amely nemcsak az áldozatiság, de a bűnösség oldaláról is megközelíti az érintettek viszonyát és gondolkodásmódját a II. világháború eseményeihez fűződően. Az identitás, trauma és emlékezet a 20. század második fele és a 21. század humán tudományainak sarokpontjai, amelyek a tudomány szűken értelmezett keretein túllépve, a közéletben, ideológiákban és mindennapi politikában is fontos szerepet kapnak. A kérdés az, hogy az emlékévek magától értetődő, szinte kötelező érvényű eseményein túl és azokra reflektálva hogyan él(het)nek tovább az 1944-es év magyarországi és általában véve a holokauszt történései. Ahogyan kérdés lehet az is, hogyan hat ma, ennyi évtized távlatából a holokauszt a tudományos élet, a művészet, az oktatás és a közélet alakulására.

Morasá | Somlói Kolos | Tranzit Art Café

Morasá | Somlói Kolos kurátor | Barta Edit esztéta megnyitó | 2014. május 6. 19:00 a kiállítást megnyitja | Borovi Dániel művészettörténész web | http://www.facebook/tranzitcafe a kiállítás bezárása | 2014. május 30. Egy családregény kezdete? Morasá Somlói Kolos kiállítása A jiddis nyelvben két szót használnak az örökség kifejezésére; a jerüse a tárgyi, anyagi értelemben vett…

Sipos András: Egy év

Dokumentumfilm-vetítés és beszélgetés az 1944. március 19. utáni események fényében.
Időpont: 2014. május 14. szerda, 18.00-20.00
Helyszín: Bálint Ház

Beszélgetések

A Haver Alapítvány könyv és weboldalbemutató eseménye
Interaktív foglalkozással
Időpont: 2014. április 29., kedd, 11.00–12.00
Helyszín: 2B Galéria, 1092 Budapest, Ráday u. 47.

A sárga csillag

A magyar kormány 1944. március 31-én hozott 1240/1944. ME sz. rendelete, amely április 5-én lépett életbe, kötelezővé tette az 1941. augusztusi ún. harmadik zsidótörvény szerint zsidónak tekintendő magyar állampolgárok számára a sárga csillag viselését. “A jelen rendelet hatálybalépésétől kezdődően minden 6. életévét betöltött zsidó személy – nemre való tekintet nélkül – köteles házon kívül felső…